Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-15, Càtedres d'Universitat
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de càtedres d'universitat
Referència
CU/22/135
Tipus
Funcionari
Categoria
Càtedra d'Universitat: CU/22/135 - Història de l'Art
Departament al qual està adscrita
Departament d'Art i de Musicologia
Observacions
Àrea de coneixement:  Història de l'Art    
Perfil docent:   Art romà    
Perfil investigador:   Ús, materials, fortuna i transferència de l'escultura greco-romana
       
Comissió titular      
    Categoria   Universitat
President/a Miquel Molist Montaña CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Carlos Márquez Moreno CU Universidad de Córdoba
Secretari/ària Lourdes Roldán Gómez CU Universidad Autónoma de Madrid
       
Comissió suplent      
    Categoria   Universitat
President/a Josep Maria Gregori Cifré CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal José Miguel Noguera Celdrán CU Universidad de Murcia
Secretari/ària Milagros Guardia Pons CU Universitat de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

MONTSERRAT CLAVERIA NADAL

 

Resolució Calendari Concurs

 

Resolució del concurs: 15 de març de 2023

Adjudicació: MONTSERRAT CLAVERIA NADAL

Tornar al concurs