Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-15, Càtedres d'Universitat
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de càtedres d'universitat
Referència
CU/22/133
Tipus
Funcionari
Categoria
Càtedra d'Universitat: CU/22/133 - Música
Departament al qual està adscrita
Departament d'Art i de Musicologia
Observacions
Àrea de coneixement:  Música    
Perfil docent:   Organologia    
Perfil investigador:   Iconografia musical    
       
Comissió titular      
    Categoria   Universitat
President/a Bonaventura Bassegoda Hugàs CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Cristina Bordas Ibáñez Emèrita Universidad Complutense de Madrid
Secretari/ària Gemma Pérez Zalduondo CU Universidad de Granada
       
Comissió suplent      
    Categoria   Universitat
President/a Marià Carbonell Buades CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Matilde Olarte Martínez CU Universidad de Salamanca
Secretari/ària Maria José de la Torre Molina CU Universidad de Málaga

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

JORDI BALLESTER GIBERT

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 17 d'abril de 2023

Adjudicació: JORDI BALLESTER GIBERT

Tornar al concurs