Coordinadors d'intercanvi

Contacta amb nosaltres


Coordinadors d'Intercanvis de Titulació

 

Titulació Nom Correu electrònic Despatx Telèfon
Grau en Educació Infantil David Rodriguez Gomez


intercanvis.geipes@uab.cat

G6/243 93 581 3191
Grau en educació Primària Laia Viladot Laia.Viladot@uab.cat G6/156 93 581 3477
Grau en Educació Social
Grau en Pedagogia
David Rodriguez Gomez intercanvis.geipes@uab.cat G6/243 93 581 3191


Coordinadora Institucional d'Intercanvis

 

Nom Correu electrònic Despatx Telèfon

Georgeta Ion

Vicedegana d'Estudiants i Mobilitat

Georgeta.Ion@uab.cat

G5/014 93 581 2687


Oficina d'Intercanvis de la Facultat

 

Administrativa Correu electrònic Lloc d'atenció Telèfon
Patricia Ruiz Intercanvis.Educacio@uab.cat Gestió Acadèmica 93 581 1784

 
Horari d'atenció:

Atesa la situació de crisi sanitària, i per tal d'evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, l'atenció es farà a través del correu electrònic. Tot i això, de forma excepcional i en els casos en què sigui imprescindible, l'atenció podrà ser presencial.

Més informació

Per ser atès/sa cal sol·licitar CITA PRÈVIA