Responsabilitat Social Universitària

Discapacitat i NEE

El Servei Per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (PIUNE) treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o NEE, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat com la resta dels seus companys.

El PIUNE atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb trastorns d’aprenentatge o trastorns mentals.

Aquest son els principals serveis que ofereix el PIUNE:

Mobilitat

El PIUNE posa a l'abast dels estudiants amb mobilitat reduïda un servei de transport adaptat del que poden fer ús per desplaçar-se dins del campus de la UAB. També gestiona l'accessibilitat de les aules, que tinguin les condicions de lluminositat adequades i que disposin de mobiliari adaptat.

Pels estudiants amb discapacitat que participin en un programa d'intercanvi, el PIUNE es posa en contacte amb la universitat estrangera i ajuda a coordinar les adaptacions i mesures de suport que es requereixin.

Més informació sobre mobilitat

Beques i ajuts: Beques Impuls

La Fundació Autònoma Solidària ha desenvolupat una línia pròpia d'ajuts per a estudiants amb discapacitat de la UAB: les Beques Impuls. Els beneficiaris reben un ajut econòmic en concepte d'assistència personal durant la jornada acadèmica i de mobilitat. La finalitat és incidir en el segment de la població amb discapacitat que troba més dificultats per cursar estudis universitaris i incorporar-se al món laboral.

D'altra banda, el PIUNE també informa i assessora sobre diferents programes de beques i ajuts, públics i privats.

Consulta totes les beques i ajuts

Accessibilitat digital

El PIUNE, el servei per a la inclusió i suport a l’alumnat amb necessitats educatives específiques de la UAB, ha creat diverses guies per a la docència i l’avaluació virtual tenint en compte la individualitat dels estudiants i els diferents suports.

Consulta la notícia completa

Consulta la Guia per a la docència i l’avaluació virtual de l’alumnat amb necessitats educatives específiques

 

 

 

Serveis acadèmics i tecnològics

El PIUNE ofereix un servei d'atenció pedagògica, adaptacions a exàmens, suport en TIC, cabines d'estudi i materials en format alternatiu per a tots els estudiants de la UAB.

Consulta tots els recursos

Estudiants de suport

L'estudiant de suport a l'estudi és un recurs adreçat a aquells estudiants que tenen dificultat per a la presa d'apunts, que necessiten suport en les pràctiques d'alguna de les matèries impartides a l'aula, com ara les de laboratori, o per a la cerca bibliogràfica.

Consulta el requisit per accedir a aquest servei

Inserció laboral-UAB Impuls

El Programa-UABImpuls, que es desenvolupa conjuntament des del Servei d'Atenció a la Discapacitat - PIUNE i el Servei d'Ocupabilitat de la UAB, té l’objectiu de facilitar la inserció en el mercat de treball d'estudiants i titulats de la UAB amb discapacitat o en situació de risc d’exclusió social. Amb aquesta finalitat, ofereix serveis tant als estudiants i titulats amb discapacitat com a les empreses.

Consulta tota la informació sobre el programa UAB Impuls
Díptic del programa

Sensibilització

Des del PIUNE s'organitza el curs Integra't amb la Discapacitat, dirigit als estudiants de la UAB, que vol ser un espai d'aprenentatge sobre la diversitat funcional i la inclusió. Aquesta activitat de sensibilització apropa als interessats a la realitat de les persones amb discapacitat a través de la participació de les entitats més representatives d'aquest sector en els àmbits social, educatiu i laboral.

Més informació