Responsabilitat Social Universitària

Lluita contra el sexisme

Pla d'acció per a la igualtat de gènere de la Fundació UAB

La Fundació UAB disposa d’un Pla d’acció per a la igualtat de gènere. Es tracta d’un document on es recullen mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, i eliminar la discriminació per raó de sexe a l’espai laboral. El document mostra una anàlisi prèvia de la situació actual en el context de l’entorn FUAB, i defineix els objectius, les estratègies i les accions que es portaran a terme per tal de fomentar aquest dret bàsic de les persones treballadores a la Corporació.

Consulta el Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la Fundació UAB

Entorn lliure d'assetjament

El procediment d’actuació sobre l’assetjament s’emmarca en el Pla de prevenció de riscos laborals i de responsabilitat social de les institucions de l’entorn FUAB.

Les institucions es comprometen a prevenir els comportaments constitutius d’assetjament i atendre les peticions que puguin produir-se.

Política per a la dignitat de les persones: instruments per garantir un entorn lliure d'assetjament

Impuls per a que dones africanes puguin estudiar a la UAB

La Fundació Autònoma Solidària és l'encarregada de coordinar l'acollida i l'acompanyament durant l'estada d'estudiants africanes que visiten la UAB en el marc de l'acord de col·laboració signat amb la Fundación Mujeres por África.

El conveni té per objectiu contribuir a millorar el desenvolupament de l’Àfrica amb el disseny i implementació de projectes i programes destinats a potenciar la col·laboració d’ambdues entitats en l’àmbit de la formació i la recerca universitària.

Més informació sobre la iniciativa

Dia de la Dona

Vila Universitària organitza, juntament amb els delegats i delegades del complex residencial, un programa d'activitats dedicat a la jornada del 8M, Dia Internacional de la Dona.

Algunes de les activitats més destacades dels darrers anys: classe de defensa personal femenina, pintada d'un mural feminista, xerrada sobre el moviment feminista a càrrec de la sociòloga Marta Toro i projecció d'una pel·lícula feminista.