Discapacitat i NEE

Acadèmics i tecnològics

Des del PIUNE t'oferim un servei d'atenció pedagògica. A partir de la primera entrevista amb l'estudiant, un psicopedagog es reunirà amb tu de forma regular per valorar conjuntament si les adaptacions i ajustaments que s'han introduït per facilitar el teu seguiment acadèmic són els adequats, configurar millor el teu itinerari curricular i optimitzar el teu rendiment acadèmic.

També podem treballar amb tu per millorar les teves habilitats i estratègies d'aprenentatge i estudi.

 

Recorda que si consideres que necessites que s'adaptin els exàmens o altres sistemes d'avaluació, és responsabilitat teva posar-te en contacte amb el PIUNE per establir quines són les adaptacions més adients a les teves necessitats i proporcionar-nos la informació necessària per poder valorar-les adequadament.

Has de saber que no existeixen estàndards acadèmics per a les adaptacions d'exàmens i d'altres sistemes d'avaluació. Treballem i analitzem cada cas de forma individual i proposem els ajustos més raonables per a cada estudiant amb la col·laboració conjunta amb el professorat. Per  aquesta raó, les recomanacions sobre les adaptacions que puguis requerir no són immediates. És per tant important que et posis en contacte amb nosaltres el més aviat possible.

Aquestes són les adaptacions que usualment es proposen d'acord a les necessitats específiques de cada estudiant:
 

  • Augment del temps disponible
  • Substitució d'un examen escrit per un examen oral o a la inversa segons la discapacitat
  • Qüestionaris d'examen accessibles a l'estudiant segons les seves necessitats (ampliació dels caràcters, transcripció a Braille, llenguatge de signes)
  • Suport humà (intèrpret que coneix l'assignatura, lector d'examen, escriptor d'examen)
  • Ajuts materials tècnics (informàtica, ús de processadors de text, sala especial i accessible).

Una vegada establertes quines són les adaptacions que requereixes, has d'informar-nos per correu electrònic amb deu dies hàbils d'antelació a la data de l'examen en cas que requereixis d'alguns d'aquests serveis. 

Formulari de sol·licitud per les adaptacions d'exàmens.

T'oferim assessorament especialitzat i formació sobre els programaris i perifèrics més actuals, així com d'altres recursos disponibles, que et puguin facilitar el seguiment de les classes i l'accés a la informació.

El PIUNE t'ofereix en préstec els recursos d'ús personal perquè els puguis provar abans que els adquireixis tu personalment i posar a l'abast de les facultats els recursos vinculats a la docència d'ús per part del professorat.

Recursos a les biblioteques per a persones amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques 

A finals del 2006 es va iniciar des del PIUNE un projecte per tal d’oferir als estudiants amb discapacitat física i amb mobilitat reduïda o amb discapacitat sensorial espais amb recursos tècnics i tecnològics accessibles que els hi permetin accedir a la informació i treballar de forma autònoma a les sales d'estudi.

Durant el curs acadèmic 2016-2017, s’ha comptat amb el suport financer del Consell Social per renovar els equipaments del centre de recursos i de les cabines adaptades.

És important remarcar que el nombre d’alumnes amb algun tipus de discapacitat reconeguda matriculats al campus s’incrementa cada curs acadèmic. En 10 anys s’ha passat de 80 a 370 estudiants.

Les cabines adaptades estan ubicades a la quarta planta de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, i també a la Biblioteca d’Humanitats i a la Biblioteca de Ciències Socials. Són un espai d’estudi per als estudiants amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques equipades amb els recursos tècnics més innovadors (programaris - programes de reconeixement de veu o d’ampliació de caràcters- i perifèrics – ratolins i teclats- adaptats) per garantir l’accés a la informació i comunicació.

Vinculat a la renovació d’equipaments, s’ha volgut equipar les cabines d’estudi de les biblioteques amb un software específic (ClaroRead) pels estudiants amb dificultats d’aprenentatge, donant resposta així a les necessitats d’un perfil d’estudiant cada vegada més present a les aules universitàries.

D’altra banda, es disposa de 9 lupes TV per facilitar l’accés a la informació a les persones amb discapacitat visual  distribuïdes a les següents biblioteques i unitats docents: Biblioteca d’Humanitats, de Ciència i Tecnologia, de Medicina, de Veterinària, de Ciències Socials, de Comunicació i Hemeroteca General, del campus de Sabadell, a la Unitat docent UAB Hospital Germans Trias i Pujol i la de l’Hospital Vall d’Hebrón.

Per facilitar l’atenció a les persones amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques com per potenciar l’ús dels equipaments, l’equip tècnic del PIUNE pot oferir formació al personal de les biblioteques.

Protocol d'accés a les cabines i control d'ús

Et podem facilitar la transcripció de documents de treball vinculats als teus estudis amb format alternatius:
  • Digitalització de documents, per transformar textos en format paper a suport informàtic.
  • Gravació de documents, per a la conversió dels documents en format tinta a format àudio.
  • Conversió de documents en Braille (només per a aquells documents de treball a l'aula).

Des de la recepció de la teva sol·licitud, necessitem d'un termini de 15 dies hàbils per tornar-te els materials en el nou format.