Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Programa SICUE

Convenis SICUE

La UAB té convenis d'intercanvi d'estudiants amb universitats de tot arreu. Actualment, disposa de tres programes d'intercanvi, que es distribueixen segons zona geogràfica.

Programa SICUE: Intercanvis en territori espanyol i Illes Canàries.

Programa Erasmus: intercanvis entre els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia.

Programa Propi: països de la resta del món que no siguin d'aplicació ni el programa Erasmus ni el SICUE.

Mitjançant aquests convenis, les universitats implicades garanteixen el reconeixement dels estudis fets a la universitat de destinació. Els intercanvis seran per un semestre o un any acadèmic, i no possibiliten de cap manera la obtenció de títol oficial ni finalització d'estudis a la universitat de destinació.

Qualsevol estudiant que vulgui fer estades d'intercanvi a la UAB haurà de postular-se per la seva universitat d'origen. Per tant, haurà de contactar amb la seva universitat per obtenir la informació necessària i requeriments de participació en el programa d'intercanvi.

Un cop postulada, s'haurà de fer el procés de sol·licitud de la UAB, que es detalla a "Sol·licituds d'Intercanvi".

La UAB disposa de convenis d'intercanvi amb diferents universitats dins del Programa d'Intercanvi SICUE. Mitjançant aquests convenis, les universitats implicades garanteixen el reconeixement dels estudis fets a la universitat de destinació.

Per a més informació quant als procedimients de sol·licitud, la universitat d'origen haurà de proveir aquesta informació.

Sol·licitud d'Intercanvi SICUE a la UAB per al curs 2024/2025:

L'alumnat seleccionat per les seves universitats d'origen amb una plaça SICUE a la UAB per al curs 2024-2025 hauran de registrar-se i omplir la sol·licitud online a la secció Estudiants d'Intercanvi del portal sia.uab.cat.

El termini per a fer aquest tràmit acaba el 15 de juny.

Un cop tramitada la sol·licitud correctament, en un termini aproximat de 30 dies, l'alumnat rebrà la carta d'acceptació a l'adreça de correu electrònic especificada en el moment de la sol·licitud, sempre que la seva universitat d'origen hagi remitit a la UAB el llistat d'alumnes seleccionades. Les dades oferides per l'alumnat hauran de coincidir amb els que la universitat d'origen hagi comunicat prèviament a la UAB. En cas contrari, la sol·licitud no serà acceptada. És important introduïr les dades correctament, ja que aquests es faran servir per a la carta d'acceptació i la validació en el sistema.

Allotjament a la UAB:
Per fer una reserva d'allotjament a Vila Universitària, serà imprescindible omplir la sol·licitud corresponent i fer el pagament. La resta de documentació podrà ser lliurada més endavant. Vila Universitària tindrà a disposició el llistat d'alumnat SICUE nominat per a aquest, de forma que no caldrà lliurar la carta d'acceptació per fer la sol·licitud d'allotjament.

Trobareu més informació i opcions d'allotjament en el dossier informatiu de la fi d'aquesta pàgina.

Acord Acadèmic:
Caldrà, abans d'arribar, que preparis i enviis a la UAB l'Acord Acadèmic. La oferta acadèmica de les diferents facultats i escoles de la UAB estan disponibles al web, apartat Facultats i Escoles. En cas de dubtes, hauràs de contactar amb l'Oficina d'Intercanvis del Centre on faràs la teva estada. Al dossier hi trobaràs el directori d'oficines.

L'Acord Acadèmic només podrà ser modificat en el termini d'un mes a partir de la teva arribada a la UAB. Hauràs de tenir en compte que un mínim del 50% dels crèdits que vulguis fer hauran de correspondre a la oferta del teu centre assignat. La resta de crèdits els podràs escollir del total de la oferta de la UAB.

Recorda que la normativa de la convocatòria SICUE especifica que hauran de cursar-se 45 crèdits per a estades anuals i 24 a les semestrals.

Dossier informatiu:
Aquí podeu trobar el dossier informatiu de lectura obligatòria per a l'alumnat SICUE, amb tota la informació necessària (calendari acadèmic, coordinadores d'intercanvi, matrícula, allotjament, etc.) per a la vostra estada a la UAB.