Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Oficines d'intercanvi

Responsables d'intercanvi als centres docents

Facultat o Escola  Telèfon Correu electrònic 
Biociències 93 581 37 07 intercanvis.biociencies@uab.cat
Ciències 93 581 42 30 intercanvis.ciencies@uab.cat
Escola d’Enginyeria (campus Bellaterra) 93 581 13 01 intercanvis.enginyeria@uab.cat
Escola d’enginyeria (campus Sabadell) 676 23 93 19 intercanvis.campus.sabadell@uab.cat
Ciències de la Comunicació 93 581 17 95 intercanvis.comunicacio@uab.cat
Economia i Empresa (campus Bellaterra) 93 581 49 52 intercanvis.fee@uab.cat
Economia i Empresa (campus Sabadell) 676 23 93 19 intercanvis.campus.sabadell@uab.cat
Ciències de l’Educació 93 581 17 84 intercanvis.educacio@uab.cat
Ciències Polítiques i Sociologia 93 581 12 21 intercanvis.politiques@uab.cat
Dret 93 581 10 79 intercanvis.dret@uab.cat
Filosofia i Lletres 93 581 32 28 intercanvis.lletres@uab.cat
Medicina 93 581 25 09 intercanvis.medicina@uab.cat
Psicologia 93 581 24 59 intercanvis.psicologia@uab.cat
Traducció i Interpretació 93 581 25 35 intercanvis.fti@uab.cat
Veterinària 93 581 14 13 intercanvis.veterinaria@uab.cat
Escola FUAB Formació, Turisme i Direcció Hotelera 93 592 97 10 albert.vancells@uab.cat
EINA - Escola de Disseny i Art 93 203 09 23 internacional@eina.edu
Escola Massana – Centre d’Art i Disseny 93 442 20 00

international.head@escolamassana.cat

international@escolamassana.cat

EU d’Infermeria de St. Pau 93 553 77 74 mguillaumet@santpau.cat
EU d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 93 783 77 77 intercanvis@euit.fdsll.cat
EU Salesiana de Sarrià 93 280 52 44 relacions.internacionals@euss.es
EU d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat (Titulació Infermeria) 93 589 37 27 cecilia.brando@eug.es
EU d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat (Titulació Fisioteràpia) 93 589 37 27 yolanda.sanchez@eug.es
noelia.serrano@eug.es
EU d’Informàtica Tomàs Cerdà 93 589 37 27 eva.bruballa@eug.es
Escola FUAB Formació, Prevenció i Seguretat Integral 93 581 7449 xavier.dorado@uab.cat

 

ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS
Edifici Hemeroteca, Planta Baixa

UAB Exchange Programme
Tel. 93 586 84 99
uab.exchange.programme@uab.cat

erasmus.KA171@uab.cat

Programa Sicue
Tel. 93 581 31 55
sicue@uab.cat

Programa Erasmus
Tel. 586 84 99
erasmus@uab.cat

International Support Service
Edifici Hemeroteca, Planta Baixa
Tel: +34 93 581 22 10 / Fax: +34 93 586 80 25
Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 15h. Dijous de 9.30 a 16.30h.
international.support@uab.es