Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Coordinació Erasmus BIP

Organització estades BIP

Logo Erasmus+ Català

CONVOCATÒRIA PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESTADES INTENSIVES COMBINADES D’ESTUDIS (Blended Intensive Programme) PROJECTES ERASMUS+ 2022 i 2023

Les estades intensives combinades d’estudis (Blended Intensive Programme, BIP) són estades en què estudiants i personal realitzen una mobilitat presencial a l’estranger de curta durada, combinada amb un component virtual obligatori, que haurà de reunir els participants en línia per treballar de forma col·lectiva i simultània en tasques específiques que estiguin integrades en el BIP i que comptin per als resultats generals de l’aprenentatge.

Aquesta convocatòria, finança l’organització d’aquestes estades a la UAB.

L’estudiantat que vulgui realitzar estades BIP en d’altres universitats ha de fer la sol·licitud a la convocatòria BIP Estudis.

En el cas del personal, les podran sol·licitar en les convocatòries generals d’Erasmus+, Mobilitat de PDI i Mobilitat de PTGAS.

Per a organitzar estades BIP a la UAB cal comptar amb un projecte vigent, amb un mínim de 2 universitats sòcies més, pertanyents a països del programa Erasmus+, que inclogui la realització d’estades BIP d’estudis i amb els convenis Erasmus+ corresponents. I tenir prevista l’organització d’una estada d’estudis BIP a la UAB durant els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024 (amb data de finalització màxima del BIP de 31 de juliol de 2024).

Podeu presentar les sol·licituds emplenant aquest formulari de propostes per a l’organització d’estades BIP. (formulari tancat fins l'obertura de la convocatòria del projecte 2023).

Podeu consultar en el següent enllaç la convocatòria del projecte 2022 en què s’indiquen les condicions i els diversos terminis de presentació de sol·licituds i de resolució.(versió actualitzada, aprovada per la CRIPL 18.05.2023)

i en el següent enllaç la convocatòria del projecte 2023 en què s’indiquen les condicions i els diversos terminis de presentació de sol·licituds i de resolució.(aprovada per la CRIPL 9.11.2023)

Si necessiteu més informació us podeu adreçar a erasmus.bip@uab.cat

El programa Erasmus+

Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Els fons Erasmus+ que financen aquesta convocatòria provenen del programa Erasmus+ KA131 2021-2027, projecte 2022 y 2023. L’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+, inclou la mobilitat d'estudiants i personal de les Institucions d’Educació Superior en els països del programa: els 27 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia. Suïssa i el Regne Unit participen enel  programa Erasmus+ 2021-2027, però com a país associat (els països associats són els que no participen plenament en el programa Erasmus +, però que poden intervenir en determinades accions de el programa), i per tant els i les participants que provinguin de Suïssa o el Regne Unit no comptabilitzen ni per la participació ni pel finançament.