Projecció exteriorEl desenvolupament de les activitats a escala supranacional ha modificat la relació local-global, ha accelerat els intercanvis, la mobilitat de les persones i exigeix una manera nova de treballar. L’adaptabilitat, la mobilitat i la facilitat de comunicació seran, cada cop més, els requisits fonamentals per a viure en el context transformat del nostre entorn. Els professionals de l’educació ho han de tenir en compte i han de poder adquirir, en la seva formació, les habilitats necessàries per viure i treballar en una societat oberta, sense fronteres, plurilingüe i plurinacional.

Els estudiants dela Facultat teniu la possibilitat de participar en múltiples programes d'intercanvi amb universitats de l'Estat espanyol, d'Europa o de la resta del món que contribuiran de manera molt positiva a la vostra formació com a professionals de l'educació. D'altra banda, la Facultat rep cada any estudiants d'altres països que desitgen completar la seva formació entre nosaltres i que us aportaran altres punts de vista i contribuiran al vostre enriquiment personal.

No dubteu en contactar la Oficina d'Intercanvis de la Facultat. Us ajudaran a resoldre les vostres qüestions sobre els diferents programes.

Oficina d'Intercanvis i Relacions Internacionals
Edifici G-5
Tel.: + 34 93 581 17 84