Mobilitat docent

MOBILITAT DOCENT ERASMUS (TSA–Teaching staff mobility)
 
Acords de mobilitat docent per a ensenyament (TSM)
 

El professorat interessat en saber si existeix un acord d'intercanvi Erasmus per a TSM amb una universitat europea pot consultar el Llistat d'acords ERASMUS vigents.
 

  1. Si existeix un acord vigent amb la universitat "partner" es continuarà el procés per sol.licitar un ajut de mobilitat docent Erasmus (aquí).
     

  2. En cas que no existeixi acord i s'hagi de formalitzar, serà necessari enviar al partner el model de conveni perque el signi la persona responsable a tal efecte a la universitat de desti i ens retorni la versio digital signada a intercanvis.educacio@uab.cat. Un cop signat per la Vicedegana d'Estudiants i Mobilitat de la Facultat enviarem copia al partner. Iniciat el tràmit de formalització de l'acord es pot continuar amb el procés de sol·licitud d'un  ajut de mobilitat docent Erasmus.

Recordeu que per a estades de 3 o més dies heu de sol·licitar el permís corresponent a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca mitjançant el formulari que trobareu a la Intranet del Professorat (a "Permisos" dins l'apartat "Àmbit laboral")
 

  • CALENDARI

Data límit per signar nous acords de mobilitat docent o de PAS: en qualsevol moment de l’any. Convé que la signatura de l’acord es formalitzi almenys amb 4 setmanes d’antelació respecte de l’inici de l’estada. 

Consulta la informació sobre les condicions generals, dotació econòmica, ... aquí