Destinacions de la Facultat

Destinacions

 

CONVOCATÒRIA ÚNICA 2021/22

Podeu comprovar les possibles destinacions de la Facultat de Medicina  en aquest enllaç. Compta amb dues pàgines (Erasmus + i UAB Exchange Programme).

(*) La mobilitat amb el Regne Unit està condicionada a que segueixi formant part del programa Erasmus + o d’un altre marc legal que s’estableixi per donar cobertura a les mobilitats amb aquest país.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures que es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

Podeu consultar les instruccions per a sol·licitar places o vacants al següent vídeo, a partir del minut 6:00.

És recomanable que abans d'una estada a l'estranger consulteu la pàgina web del 'Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación' pel que fa als avisos i les recomanacions de viatge per països: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
 

***

 

CONVOCATÒRIA SICUE 

Destinacions Facultat de Medicina_2020


***

Podeu veure el mapa de totes les universitats amb les quals la UAB té conveni, es pot filtrar per tipus de programa clicant l'icona del menú.  *en construcció*

Si voleu podeu veure el mapa en pantalla completa.