Destinacions de la Facultat

 • Les mobilitats en el marc de la Convocatòra Única (Erasmus + i UAB Exchange Programme) i SICUE es poden realitzar només amb univeristats amb les què la Facultat té establits convenis específics per a cadascuna de les titulacions.
   
 • La Facultat no disposa de convenis en el marc Erasmus+ Pràctiques / UAB Exchange Programme Traineeships i, per tant, no apareixen al llistat ni al mapa. L'alumnat interessat caldrà que cerqui a títol individual una entitat que l’aculli com a estudiant de pràctiques en el marc d’aquesta convocatòria.
 • També podeu veure a sota el mapa de destinacions. Podeu filtrar per tipus de programa i/o veure el mapa en pantalla completa, clicant les icones del menú. En seleccionar una destinació del mapa, s’obrirà una finestra informativa amb els detalls més rellevants d’aquella universitat.  

Important:

 • És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures que es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.
 • La mobilitat amb el Regne Unit està condicionada a que segueixi formant part del programa Erasmus + o d’un altre marc legal que s’estableixi per donar cobertura a les mobilitats amb aquest país.
   
 • És recomanable que abans d'una estada a l'estranger consulteu la pàgina web del 'Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación' pel que fa als avisos i les recomanacions de viatge per països.
   
 • És recomanable consultar els recursos que l'International Suport Service té a l'abast: Viatjar a l'estranger (recomanacions MAEC, assistència consular, etc.)
   
 • Informació general: Presentació ARI sobre afectació COVID19 als intercanvis