Ajuts Erasmus

CURS 2018-2019

 

BEQUES ESPECÍFIQUES PER A LES ESTADES DEL PROGRAMA ERASMUS+
 


El SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus, tant en la modalitat d’estudis com en la modalitat de pràctiques. Les beques s’atorguen seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Els alumnes beneficiaris cobren l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments. El primer es fa després de marxar (a final de novembre o març) per un import aproximat del 70 % del total adjudicat. Per accedir al primer pagament cal haver signat el contracte de subvenció, haver recollit la credencial d’estudiant d’intercanvi, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a Sigma, haver lliurat el certificat d’arribada i haver realitzat la primera prova de nivell d'idioma OLS. Tots cinc passos són imprescindibles per rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectua quan l’estudiant ha tornat i aporta tota la documentació de final d’estada. Tal com s’ha indicat, aquesta transferència es fa efectiva una vegada l’estudiant hagi realitzat la segona prova de nivell d'idioma OLS, hagi aportat el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada. Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es té en compte el dia d’anada i el de tornada i es paga proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant que un mes és igual a 30 dies).

Tots aquells alumnes que, a data 30 de setembre del curs següent a l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, es considera que renuncien a la beca i per tant se’ls requereix la devolució de l’import que se’ls hagi abonat.

En cas que no hi hagi ajuts per a tots els estudiants amb plaça adjudicada, es prioritzaran les mobilitats dels centres propis de la UAB, atorgant un màxim del 10% dels ajuts als estudiants de centres adscrits.

En cas que no hi hagi ajuts per a tots els estudiants, el 85% dels ajuts de les convocatòries de mobilitat Erasmus+ es destinaran a estudiants de grau, el 10% a estudiants de màster i el 5% a estudiants de doctorat.


Dotació de l'ajut


  PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS 2018/2019
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia

 


300 €/mes
 
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mitjà
 
 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 
 
 

250 €/mes
 
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
 
Ex República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia
 

200 €/mes

 
Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Els estudiants que siguin adjudicataris d’un ajut econòmic Erasmus+ i durant el curs anterior a l’estada eren beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri, reben un ajut addicional de 200€/mes (el període màxim finançat és de 10 mesos). Aquest pagament es farà efectiu d’ofici a finals del curs de l’estada. 


Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.


Ajuts complementaris per a tots dos programes Erasmus+ i UAB Exchange Programme: Beques MOBINT – AGAUR

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos.

Més informació a www.agaur.gencat.cat, apartat “beques i ajuts”.

Els interessats hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per aquella agència.