Destinacions

Destinacions

En aquesta pàgina podreu trobar les destinacions del programa Erasmus+ per a estades el curs 2024-25. 

Podeu consultar en aquest enllaç el mapa de destinacions.

Centres propis i Escola FUAB Formació:

Centres i escoles adscrites a la UAB:


IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.