Destinacions i requisits per centre

Els llistats actualitzats de destinacions vacants tant per al programa Erasmus+ del curs acadèmic 2020/21 estan ja disponibles. En el cas d'alguns centres heu de consultar directament al centre.
 

Centre Destinacions
Facultat de Biociències Destinacions
Facultat de Ciències Destinacions
Facultat de Ciències de la Comunicació Destinacions
Facultat de Ciències de l'Educació  Destinacions
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Destinacions
Facultat de Dret  Destinacions
Destinacions vacants
Facultat d'Economia i Empresa Destinacions
Destinacions vacants
Escola d'Enginyeria Destinacions
Facultat de Filosofia i Lletres

Destinacions
Destinacions vacants

Facultat de Medicina Destinacions
Facultat de Psicologia Destinacions
Destinacions vacants
Facultat de Traducció i Interpretació Destinacions
Destinacions vacants
Facultat de Veterinària Destinacions
EU de Turisme i Direcció Hotelera Destinacions
Destinacions vacants
EU Infermeria Sant Pau Destinacions
Gimbernat Fisioteràpia  Destinacions
EINA Destinacions vacants
Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà (*La informació publicada és la del curs 2019/2020: la del 2020/2021 es publicarà el més aviat possbile) Destinacions
Escola Massana, Centre Municipal d'Art i Disseny Destinacions
EU Infermeria i Teràpia Ocupacional Terrassa (inclou també destinacions d'altres programes)  Destinacions
Escola de Prevenció i Seguretat Integral Destinacions

 

 

(*) La mobilitat amb el Regne Unit està condicionada a que segueixi formant part del programa Erasmus + o d’un altre marc legal que s’estableixi per donar cobertura a les mobilitats amb aquest país.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

Podeu consultar les instruccions per a sol·licitar vacants al següent vídeo, a partir del minut 6:00.

És recomanable que abans d'una estada a l'estranger consulteu la pàgina web del 'Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación' pel que fa als avisos i les recomanacions de viatge per països: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx


Consulta les destinacions de les places vacants:

Places vacants Erasmus + i UAB Exchange Programme (Facultat de Filosofia i Lletres)
Places vacants Erasmus + i UAB Exchange Programme (Facultat de Dret)
Places vacants Erasmus + i UAB Exchange Programme (Facultat de Psicologia)
Places vacants Erasmus + i UAB Exchange Programme (EU Turisme i Direcció Hotelera)
Places vacants Erasmus + i UAB Exchange Programme (Facultat de Traducció)
Places vacants Erasmus + i UAB Exchange Programme (EINA)