Coordinació d'intercanvis

 

GRAU EN MEDICINA
Eva Montané Esteva   
eva.montane@uab.cat
 

GRAU EN INFERMERIA
Maria Dolors Bernabeu Tamayo    
mariadolors.bernabeu@uab.cat

GRAU EN FISIOTERÀPIA
Josep Padrós Valls
josep.padros@uab.cat

 

Oficina d'intercanvis 
intercanvis.medicina@uab.cat