Condicions generals


Podeu consultar la presentació de les xerrades "de la UAB al Món" al següent enllaç. Per a assistir a les sessions "de la UAB al Món" us heu d'inscriure en aquest altre enllaç.CONVOCATÒRIA UAB Exchange Programme - CURS 2019/20


La convocatòria d'intercanvis per fer una estada en el marc del UAB Exchange Programme durant el proper curs 2019/20, simultània amb la convocatòria Erasmus+, estarà oberta dins els següent termini:
 

                        - Del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2018


SESSIONS INFORMATIVES GENERALS:
- 16 i 18 d'octubre: Auditori de Lletres a les 13:30h.


SESSIONS ESPECÍFIQUES:
- 22/10/2018: CIÈNCIES DE LA SALUT, SALA ANNEXA DE
L’HOTEL D’ENTITATS, 13H

- 23/10/2018: CIÈNCIES, BIOCIÈNCIES I ENGINYERIA,
SALA ANNEXA DE L’HOTEL D’ENTITATS, 13H

- 24/10/2018: ARTS I HUMANITATS, SALA ANNEXA DE
L’HOTEL D’ENTITATS, 13H

- 25/10/2018: CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES, SALA
ANNEXA DE L’HOTEL D’ENTITATS, 13H 
CALENDARI PROGRAMA UAB Exchange Programme 2019/20  
Període de sol·licitud Del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2018 sia.uab.cat (sigma)
Primera resolució 12 de desembre de 2018 Sigma i pàgina web (www.uab.cat/mobilitat)
Període acceptació/no acceptació places 1ª resolució Del 13 al 19 de desembre de 2018 sia.uab.cat (sigma)
Període de sol·licitud de places vacants (només per als estudiants que han fet la sol·licitud en el primer període i que no han obtingut plaça en la primera resolució, o bé els estudiants que han obtingut plaça i han renunciat) Del 7 al 13 de gener de 2019 sia.uab.cat (sigma)
Segona resolució definitiva 25 de gener de 2019 Sigma i pàgina web (www.uab.cat/mobilitat)

Període acceptació/no acceptació places 2ª resolució
       

Del 26 al 31 de gener de 2019


sia.uab.cat (sigma)
 
 
 


El UAB Exchange Programme facilita als alumnes matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

El reconeixement d'estudis dels dos programes es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + i el UAB Exchange Programme entre els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

L'alumne abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida (excepte en els casos en que s’especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Els estudiants de grau podran participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.
 
Trobareu el text íntegre de la convocatòria del UAB Exchange Programme 2019/20 al peu d'aquesta pàgina.
 
 
Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres
 
El nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu.

En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer un examen al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi. 
 
Aquesta documentació s’haurà de presentar a la gestió acadèmica del seu centre dins del termini d’obertura de la convocatòria i fins al 12 de novembre. Els estudiants de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (veure llistat aprovat per la CAA del 26/11/2015), i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.
 
En el cas que la universitat ho requereixi, l'estudiant seleccionat/da haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.
 
Consulteu al peu d'aquesta pàgina el document PDF amb la informació al respecte.

Convocatòria UAB Exchange Programme 2019-2020
Presentacions Sessions Informatives UAB Exchange Programme GENERAL 2019/20