Beques i ajuts

Requisits per participar al UAB Exchange Programme

  • Tenir matrícula d’estudis de grau a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs en que es fa la sol·licitud i matricular-se durant el curs en que es fa l’estada.
    O bé,
    Tenir matrícula d’un màster universitari de 90 o més crèdits a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs en que es fa la sol·licitud i matricular-se durant el curs en que es fa l’estada. Caldrà que el programa de màster universitari on s'hagi matriculat disposi dels acords d’intercanvi corresponents i es compti amb el vistiplau de la coordinació del màster.
  • Cal tenir en compte que si l'alumnat seleccionat per marxar d’intercanvi i al llarg del curs anterior a l’estada obté tots els crèdits del pla que són necessaris per a l’obtenció del títol, se li tancarà automàticament l’expedient. Un cop l’expedient estigui tancat no és possible reobrir-lo per realitzar cap nova matrícula ni reconeixement, motiu pel qual no podrà gaudir de la plaça d'intercanvi adjudicada, atès que ja no estaria en disposició de matricular-se, requisit indispensable per ser estudiant d’intercanvi.
  • Per a les estades d’intercanvi durant el grau és necessari haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud, amb l’excepció de l’alumnat del Grau en Traducció i Interpretació, del Grau en Estudis de l’Àsia Oriental i del Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, de la Facultat de Traducció i Interpretació, per a estades en el marc del programa Erasmus+, que haurà d’haver superat els 60 crèdits en el moment de l’inici de la mobilitat.
  • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
  • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

L’alumnat de grau podrà participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.

Les sol·licituds d’estada en l’UAB Exchange Programme de l’alumnat que hagi fet una estada d’intercanvi prèvia en el mateix programa, només seran tingudes en compte en cas que les places sol·licitades hagin quedat vacants.

Condicions addicionals alumnat medicina