AjutsEconomics

En funció del pressupost per al curs 2020/21 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin obtingut una plaça en el marc del UAB Exchange Programme.

Els criteris que s’utilitzaran per atorgar aquests ajuts, a més de la nota resultant utilitzada per a la selecció, serà la importància estratègica per a la universitat.

La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques, els imports de les quals dependran del període que l’estudiant estigui a la universitat de destinació:

•             un semestre: 750 €
•             estades iguals o inferiors a 3 mesos:  500 €

La beca s'abonarà en dos terminis: el primer pagament correspondrà al 80% de l'ajut econòmic i s’abonarà un cop l’estudiant hagi justificat l’arribada al centre de destinació. El segon pagament serà del 20% restant, es farà a la tornada de l’estudiant i un cop hagi presentat tota la documentació requerida.

Tots aquells que, a data 30 de novembre del curs següent al de l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera abonat.