Quan arribis a la universitat de destinació

Tràmits a fer i Documents a lliurar

  • Enviar el Certificat d'arribada, emplenat i signat per la Universitat de destinació, a l'Oficina d'Intercanvi de la Facultat (intercanvis.medicina@uab.cat). Aquest pas és imprescindible per cobrar la primera part de la beca. El model es troba al dossier de l'alumne o a la web.
  • Formalitzar la matrícula a la universitat de destí: segons el termini i procediment establert a la Universitat d’acollida.
  • Signar i segellar  el Acuerdo Acadèmico / Learning agrement en anglès a la Universitat d’acollida i enviar-ho escanejat a intercanvis.medicina@uab.cat
  • Modificacions del Acuerdo Académico/Learning agreement (LA):La data límit per modificar el LA és de 4 setmanes a partir de l'inici del període lectiu a la Universitat on curseu l’intercanvi. Passat aquest termini no s'admetrà cap canvi.La modificació del LA l'has de pactar amb la UAB per tal de garantir les equiparacions i amb la universitat de destí per tal de garantir l'existència de places. El document de modificació d'acord d'estudis l'has de fer arribar a intercanvis.medicina@uab.cat per a la seva signatura.
  • Perllongament del període d’estada: si heu obtingut una plaça d’intercanvi durant el primer semestre i desitgeu continuar-lo durant el segon, cal que ompliu aquesta sol·licitud i la feu arribar a intercanvis.medicina@uab.cat signada per vosaltres i per la universitat d’acollida abans del 10 de desembre.