Quan arribis a la universitat de destinació

Tràmits a fer i documents a lliurar

 • Certificat d'arribadaCaldrà descarregar el document de Sigm@, emplenar-ho, signar digitalment per la universitat de destinació i penjar-lo a Sigm@ de nou.  Aquest pas és imprescindible per cobrar la primera part de la beca.
  Erasmus+: 
  El model el podeu descarregar de Sigm@.
   
 • Formalitzar la matrícula a la universitat de destí: segons el termini i procediment establert a la universitat d’acollida.
   
 • Signar i segellar  el Acuerdo Académico / Learning agreement (LA) a la universitat d’acollida i enviar-ho escanejat a intercanvis.medicina@uab.cat
   
 • Modificacions del Acuerdo Académico/Learning agreement (LA):La data límit per modificar el LA és de 4 setmanes a partir de l'inici del període lectiu a la universitat on curseu l’intercanvi. Passat aquest termini no s'admetrà cap canvi.La modificació del LA l'heu de pactar amb la UAB per tal de garantir les equiparacions i amb la universitat de destí per tal de garantir l'existència de places. El document de modificació d'acord d'estudis l'heu de fer arribar a intercanvis.medicina@uab.cat per a la seva signatura.
   
 • Perllongament del període d'estada: Abans d'iniciar l'estada: consulteu el dossier de l'alumne. Un cop iniciada: si heu obtingut una plaça d'intercanvi durant el primer semestre i desitgeu continuar-lo durant el segon, cal que ompliu la sol·licitud que trobareu a Sigm@ i el feu arribar a intercanvis.medicina@uab.cat signada per vosaltres i la universitat d'acollida abans del 10 de desembre.

 

Enllaç a quadre resum "Checklist" per estudiants Erasmus +. Orientatiu, tramitació de documentació desfassada.

Puc renunciar a una part de l’estada una vegada incorporat a la destinació?
SÍ. Cal fer una sol·licitud de renúncia anticipada i l’Àrea de Relacions Internacionals farà el recàlcul de l’import de la beca, si s’escau. Heu de tenir en compte que heu de complir amb l’estada mínima segons el programa d’intercanvi.
 
Puc demanar perllongament d’estada?
SÍ, però s’ha de tenir l’autorització del coordinador de la UAB i de la universitat de destinació. Si es concedeix, serà sense percepció econòmica afegida.
 
On he de lliurar el certificat de notes (transcript of records) a la tornada?
El certificat de notes l’envia la universitat de destinació directament a la UAB. Si en algun cas excepcionalment el donen a l’alumnat, cal que aquest el faci arribar a l’Oficina d’Intercanvis de Bellaterra sempre i quan siguin originals. Sense això, no tindrà les notes incorporades al seu expedient.
 
Quan rebré els diners de la beca?
En cas de tenir beca, l’ARI estableix els terminis en què es fan els pagaments, i les condicions a complir per rebre’ls. Aquesta informació es pot consultar a la web general de mobilitat de la UAB.