Abans de marxar

Primers passos

 

L'Àrea de Relacions Internacionals elabora cada any un dossier informatiu que inclou una relació dels passos que l’estudiant seleccionat per a fer una estada en altra universitat haurà de seguir a cada moment un cop ha obtingut una plaça. Podeu trobar-lo al web d'Erasmus + ,  UAB Exchange Programme  o SICUE (apartat "seleccionats i documentació").

 

Sessions informatives per alumnes assignats: 
14 de febrer de 2024 - 12h. (Teams)

 

Per a consultar informació específica de la Facultat de Medicina cal llegir complementàriament el manual corresponent al grau que es cursi: 

Presentació assignats intercanvis curs 2024/25 (PDF, )
GRAU MEDICINA > Procediment Abans de marxar (PDF, )
GRAU INFERMERIA > Procediment Abans de marxar (PDF, )
GRAU FISIOTERÀPIA > Procediment Abans de marxar (PDF, )


Quins passos he de seguir un cop he estat acceptat?
Cal llegir el dossier informatiu elaborat per l'ARI  que podreu trobar al web d'Erasmus + ,  UAB Exchange Programme  o SICUE (apartat "Seleccionats i documentació"). També cal llegir el document “Procediment abans de marxar”, a la capçalera d'aquesta pàgina,de la teva titulació de la web de la Facultat de Medicina.
 
Què és l’Application Form? Com l’he de fer, online? O en paper? Quin termini tinc?
És la sol·licitud d’estada que fas a la teva destinació. La manera de fer-ho depèn de cada universitat, i hauràs de consultar la seva web. El termini el marca la destinació, i la data límit per fer-ho és inamovible. 
 
Què és el Learning Agreement? Com l’he de fer, online? O en paper? Quin termini tinc?
És el document que especifica el programa d’estudis que faràs a la destinació i les assignatures per les quals et serà reconegut a la UAB. Per saber com fer-ho has de consultar el document “Procediment abans de marxar”, de la teva titulació  de la web de la Facultat de Medicina. En aquest document també s’especifica el termini màxim de la UAB, tot i que a la destinació pot ser més restrictiu.
 
Quines assignatures puc fer? Puc fer parts d’una assignatura a la universitat de destí? Puc fer optatives?
Les assignatures que puc fer són aquelles que puc matricular i tenen equivalència a la destinació. Només els alumnes de Medicina poden partir assignatures, especificades al document “Procediment abans de marxar”, a la capçalera d'aquesta pàgina. Puc fer optatives i les que no tinguin equivalent a la UAB es poden reconèixer com a optativitat en intercanvi, sempre i quan ho autoritzi el coordinador corresponent.
 
Si no puc fer totes les assignatures que tenia previstes, puc canviar d’universitat?
Un cop s’hagi publicat la segona resolució no és possible fer canvis en les destinacions.
Abans de la publicació de la segona resolució, dependrà de l’existència de vacants.
 
Si no puc fer totes les assignatures que tenia previstes, puc renunciar?
Sí. Si ho fas per sigma durant el període d’assignació de places no tindràs cap penalització. En cas de fer-ho passat aquest termini, has de fer una sol·licitud en paper i serà avaluada pel coordinador corresponent perquè valori si es considera o no justificada la petició.
 
Si no puc fer totes les assignatures que tenia previstes, i no compleixo els mínims de crèdits establerts, no podré marxar d’intercanvi?
No. De no complir els requeriments exigits a la teva titulació, no podràs començar l’estada d’intercanvi i la teva plaça quedarà renunciada d’ofici des de l’Oficina d’Intercanvis.
  
Què és la credencial de becari? De què em servirà aquest document? Quan rebré la credencial?
És el document que emet l’Àrea de Relacions Internacionals i que et serveix com a justificant de participació dins un programa d’intercanvi. Quan l’ARI l’enviï a l’Oficina d’Intercanvis, te la farem arribar a la teva unitat docent.
 
Per a què es necessita les dades bancàries? Fins quan puc canviar les dades bancàries?
Les dades bancàries són per domiciliar-te els pagaments de la beca, si s’escau. Els pots modificar durant el període que l’ARI estableix per a la seva introducció, i sempre abans de la teva incorporació. 

És obligatori contractar l’assegurança de mobilitat? I l'addicional?
L’assegurança complementària de mobilitat és obligatòria per a tots els alumnes que participen en un programa d’intercanvi. L’assegurança addicional és obligatòria per als alumnes del UAB Exchange Programme.

Com he de contractar l’assegurança de mobilitat? I l'addicional?
L’assegurança complementària de mobilitat la contracto amb la matrícula. L’assegurança addicional la contracto a partir de la pàgina de l’agència Òmnibus, també puc cercar una asseguradora pel meu compte que compleixi amb els requisits mínims que l'ARI demana.
 
Quan faci l’automatrícula he de matricular també les assignatures que faré d’intercanvi? Les assignatures que no faré dins un programa d’intercanvis les he de matricular també?
La matrícula és anual, així que quan facis la matrícula hauràs de matricular tot el que vulguis cursar en aquell curs acadèmic. Has de tenir en compte si es pot compatibilitzar la teva estada en un programa d’intercanvi amb cursar assignatures a la UAB, en el mateix període, ja que totes són presencials.
 
Quan faci l’automatrícula he marcar les taxes “Documentació de matrícula (ERASMUS)”?
No, aquestes taxes són per alumnes que venen a la UAB.
 
Quin nivell d’idiomes necessito justificar?
Per a l’aplicació, cada universitat marca el seu nivell de llengua als requeriments dels alumnes incoming, així com el període per justificar-ho i la manera. Algunes universitats de destinació requereixen d’una prova on-line a la seva web.