Quan tornis a la UAB

Tràmits a fer i documents a lliurar

 • Certificat d'estada: cal lliurar aquest document signat i segellat per la universitat de destinació amb la data d’arribada i sortida a l’oficina d’intercanvis.
  • Els UAB Exchange Programme i SICUE podeu lliurar el document escanejat a intercanvis.medicina@uab.cat.
  • Els alumnes Erasmus+ cal que lliureu el document original. *variable segons afectació COVID19*

          Podeu trobar els models del certificat d’estada a la web de Mobilitat Internacional.

 • OLS test idioma final per als alumnes Erasmus+. Rebreu un email amb la informació necessària.
 • Fer l'Informe final de l'estada (on-line). Els alumnes del UAB Exchange Programme i SICUE, podreu respondre el qüestionari a enquestes.uab.cat des del gener del curs d'intercanvi fins l’octubre del curs següent. Els alumnes del programa Erasmus + rebreu un email de l’Àrea de Relacions Internacionals per respondre l'enquesta al final de l'estada (ERASMUS Mobility tool).
   
 • Transcript of records/ Certificat de Notes: És preferible que facin l’enviament del document original directament a l’oficina d’intercanvis. Fins que no tinguem aquest document, no podrem incloure les notes a l’expedient.
  En cas contrari, haureu de reclamar-lo a la universitat de destinació i lliurar-nos l'original a l’oficina d’intercanvis
   
 • (!) L'alumnat que realitza pràctiques en el marc de l'intercanvi també ha d'entregar obligatòriament el Document d'avaluació de pràctiques corresponent degudament omplert i signat pel tutor de pràctiques de la universitat de destinació. Es pot trobar a la nostra web.

         A més, cal tenir present que:

 1. Les assignatures o cursos que constin al certificat de notes i no apareguin al Acuerdo de Estudios / Learning Agreement no es reconeixeran a l’expedient de la UAB.
 2. Les assignatures matriculades que no apareguin al Transcript of records tindran la qualificació de “No avaluable”.
 3. Fins que no rebem el transcript of records i fem la conversió de les qualificacions, no queden tancades les actes d’intercanvi i, per tant, no podreu formalitzar la matrícula del nou curs, demanar el títol o certificat oficial de notes.

Puc renunciar a una part de l’estada una vegada incorporat a la destinació?
SÍ. Cal fer una sol·licitud de renúncia anticipada i l’Àrea de Relacions Internacionals farà el recàlcul de l’import de la beca, si s’escau. Heu de tenir en compte que heu de complir amb l’estada mínima segons el programa d’intercanvi.
 
Puc demanar perllongament d’estada?
SÍ, però s’ha de tenir l’autorització del coordinador de la UAB i de la universitat de destinació. Si es concedeix, serà sense percepció econòmica afegida.
 
On he de lliurar el certificat de notes (transcript of records) a la tornada?
El certificat de notes l’envia la universitat de destinació directament a la UAB. Si en algun cas excepcionalment el donen a l’alumnat, cal que aquest el faci arribar a l’Oficina d’Intercanvis de Bellaterra. Sense això, no tindrà les notes incorporades al seu expedient.
 
Quan rebré els diners de la beca?
En cas de tenir beca, l’ARI estableix els terminis en què es fan els pagaments, i les condicions a complir per rebre’ls. Aquesta informació es pot consultar a la web general de mobilitat de la UAB.