Quan tornis a la UAB

Tràmits a fer i documents a lliurar

 • Certificat d'estada: cal lliurar aquest document signat i segellat per la universitat de destinació amb la data d’arribada i sortida a l’oficina d’intercanvis.
  • Els UAB Exchange Programme i SICUE podeu lliurar el document escanejat a intercanvis.medicina@uab.cat.
  • Els alumnes Erasmus+ cal que lliureu el document original.
          Podeu trobar els models del certificat d’estada a la web de Mobilitat Internacional.
 • OLS test idioma final: és obligatori per als alumnes Erasmus+. Rebreu un email amb la informació necessària.
 • Fer l'Informe final de l'estada (on-line). Els alumnes del UAB Exchange Programme i SICUE, podreu respondre el qüestionari a enquestes.uab.cat des del gener del curs d'intercanvi fins l’octubre del curs següent. Els alumnes del programa Erasmus + rebreu un email de l’Àrea de Relacions Internacionals per respondre l'enquesta al final de l'estada (ERASMUS Mobility tool).
 • Transcript of records: si la universitat de destí us entrega el Certificat de notes / Transcript of Records original, l’haureu de lliurar a l’oficina d’intercanvis. Si no és així, caldrà que reclameu aquest document a la universitat de destinació. És preferible que facin l’enviament del document original directament a l’oficina d’intercanvis. Fins que no tinguem aquest document, no podrem incloure les notes a l’expedient.
         A més, cal tenir present que:
 1. Les assignatures o cursos que constin al certificat de notes i no apareguin al Acuerdo de Estudios / Learning Agreement no es reconeixeran a l’expedient de la UAB.
 2. Les assignatures que no apareguin al Transcript of records tindran la qualificació de “No avaluable”.
 3. Fins que no rebem el transcript of records i fem la conversió de les qualificacions, no queden tancades les actes d’intercanvi i, per tant, no podreu formalitzar la matrícula del nou curs, demanar el títol o certificat oficial de notes.