Quan tornis a la UAB

Tràmits a fer i documents a lliurar

 • Certificat d'estada: L’haurà d’emplenar, signar i segellar el/la coordinador/a de la universitat de destinació, fent-hi constar les dates d'inici i de finalització de la vostra estada. Haureu d’ escanejar el document a Sigm@ i penjar-lo a Sigm@ un cop emplenat.

  La data de signatura ha de ser igual o posterior a la data de finalització de l’estada. Aquest document és imprescindible per justificar l’estada i cobrar la segona part de la beca.
   
 • Addenda al conveni per als alumnes Erasmus+. Al dossier de l'alumne de l'ARI es publicarà la informació relacionada.
 • OLS test idioma final per als alumnes Erasmus+. Rebreu un email amb la informació necessària.
 • Fer l'Informe final de l'estada (on-line). Els alumnes del UAB Exchange Programme i SICUE, podreu respondre el qüestionari a enquestes.uab.cat des del gener del curs d'intercanvi fins l’octubre del curs següent. Els alumnes del programa Erasmus + rebreu un email de l’Àrea de Relacions Internacionals per respondre l'enquesta al final de l'estada (ERASMUS Mobility tool). Un cop complet, heu de pujar el resguard en PDF a Sigm@.
   
 • Transcript of records/ Certificat de Notes: Haureu d'indicar a la unviersitat de destinació que ens envii directament el document original  de notes a l’oficina d’intercanvis (per correu electrònic). És molt important que esteu informats dels terminis en què s'enviaran i estigueu pendents de que s'efectui.

  Fins que no tinguem aquest document, no podrem incloure les notes a l’expedient i per tant no us podreu matricular de cursos superiors o sol·licitar el títol, segons el cas.
   
 • (!) L'alumnat que realitza pràctiques en el marc de l'intercanvi internacional també ha d'entregar obligatòriament el Document d'avaluació de pràctiques corresponent degudament omplert i signat pel tutor de pràctiques de la universitat de destinació. Es pot trobar a la nostra web.

         A més, cal tenir present que:

 1. Les assignatures o cursos que constin al certificat de notes i no apareguin al Acuerdo de Estudios / Learning Agreement no es reconeixeran a l’expedient de la UAB.
 2. Les assignatures matriculades que no apareguin al Transcript of records tindran la qualificació de “No avaluable”.
 3. Fins que no rebem el transcript of records i fem la conversió de les qualificacions, no queden tancades les actes d’intercanvi i, per tant, no podreu formalitzar la matrícula del nou curs, demanar el títol o certificat oficial de notes.

Un cop ens arribi el vostre certificat de notes des de l'universitat estrangera, caldrà fer l’adaptació al nostre sistema. Cada país te el seu sistema de qualificacions i es fan servir les taules del Ministerio de Educación* per fer les equivalències.

*Per Itàlia s'empra la següent fòrmula:

Puc renunciar a una part de l’estada una vegada incorporat a la destinació?
SÍ. Cal fer una sol·licitud de renúncia anticipada i l’Àrea de Relacions Internacionals farà el recàlcul de l’import de la beca, si s’escau. Heu de tenir en compte que heu de complir amb l’estada mínima segons el programa d’intercanvi.
 
Puc demanar perllongament d’estada?
SÍ, però s’ha de tenir l’autorització del coordinador de la UAB i de la universitat de destinació. Si es concedeix, serà sense percepció econòmica afegida.
 
On he de lliurar el certificat de notes (transcript of records) a la tornada?
El certificat de notes l’envia la universitat de destinació directament a la UAB. Si en algun cas excepcionalment el donen a l’alumnat, cal que aquest el faci arribar a l’Oficina d’Intercanvis de Bellaterra sempre i quan siguin originals. Sense això, no tindrà les notes incorporades al seu expedient.
 
Quan rebré els diners de la beca?
En cas de tenir beca, l’ARI estableix els terminis en què es fan els pagaments, i les condicions a complir per rebre’ls. Aquesta informació es pot consultar a la web general de mobilitat de la UAB.