Entitats privades sense ànim de lucre

Federació Salut Mental Catalunya
____________________
Fundació Autònoma Solidària (FAS)____________________
Obertament____________________
Salut Mental Sabadell____________________

Salut Mental Terrassa

_________________

Sociedad Marcé Española (MARES)