Ciències

Bases de dades de Ciències

AGRIS
Informació bibliogràfica tècnica mundial sobre alimentació i agricultura. Mantingut per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO). Accés obert

CAB eBooks
CAB eBooks és una plataforma de llibres electrònics. Es divideixen en sis col·leccions: 1. Agriculture 2. Animal & veterinary sciences 3. Environmental sciences 4. Human health & nutrition 5. Leisure & tourism 6. Plant sciences. Els llibres estan indexats i es poden recuperar per capítols. Permet llegir els llibres on-line, imprimir i descarregar els pdf.

GeoRef
Base de dades produïda per l’American Geosciences Institute, amb informació bibliogràfica (articles de revista, llibres, tesis, informes, mapes...) sobre diferents aspectes de les ciències de la terra (enginyeria, economia, química...). Amb cobertura total sobre geologia d’Amèrica del Nord que s’amplia a partir de 1933 a nivell internacional. GeoRef in Process inclou literatura encara no indexada, generalment en llengües no angleses. Hi ha Tesaurus.

GreenFILE
Base de dades que conté informació sobre l'impacte, tant positiu com negatiu, de l'ésser humà en el medi ambient i temes relacionats: escalfament global, pol·lució, energies renovables, reciclatge, etc. També relaciona el medi ambient amb disciplines com l'agricultura, l'educació, el dret, la salut i la tecnologia. Inclou més de 600 articles (alguns a text complet) incloent des del primer número fins a l’actualitat i conté més de 295.000 registres, més de 4.600 dels quals són a text complet.

HERO: Health & Environmental Research Online
Estudis d’avaluacions de riscos per caracteritzar la naturalesa i la magnitud dels riscos per a la salut dels humans i de l'ecosistema a partir de contaminants i productes químics del medi ambient.

Medi ambient. Generalitat de Catalunya
Informació i accés a l’ens corresponent referent a espais naturals, sostenibilitat, gestió forestal, l’aigua, els residus i les polítiques envers el canvi climàtic.

Natural Science Collection
Bases de dades incloses:
•    Agricultural & Environmental Science Collection
•    Biological Science Collection
•    Earth, Atmospheric & Aquatic Science Collection.

Serveis d’informació del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Conté un recull de legislació, una oficina d'informació, el sistema integrat d'informació sobre l'aigua...

ArXiv
Accés a treballs de física (astrofísica, física d’altes energies, física quàntica...), matemàtiques, informàtica, i també de biologia, finances, estadística, enginyeria elèctrica i economia. Accés obert.

Astrophysics Data System (ADS)
Sistema d’informació de dades bibliogràfiques de literatura científica sobre astronomia i astrofísica, de la Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) i finançat per la NASA.

inSPIRE
Sistema d’informació per a la literatura de física d’altes energies, construït pel CERN i altres col·laboradors. Accés obert.

GeoRef (inclou GeoRef in Process)
Base de dades produïda per l’American Geosciences Institute, amb informació bibliogràfica (articles de revista, llibres, tesis, informes, mapes...) sobre diferents aspectes de les ciències de la terra (enginyeria, economia, química...). Amb cobertura total sobre geologia d’Amèrica del Nord  que s’amplia a partir de 1933 a nivell internacional.
GeoRef in Process inclou literatura encara no indexada, generalment en llengües no angleses. Hi ha Tesaurus.

GeoRef Previews
Literatura més recent en les ciències de la terra que s’està indexant i que encara no està traspassada a GeoRef

BIGPI: bibliografia de geologia de la Península Ibèrica  
Base de dades bibliogràfica sobre geologia de la Península Ibèrica; inclou enllaços al catàleg de les biblioteques de la Universitat de Barcelona i al text complet, quan és accessible en versió electrònica. Pràcticament la totalitat dels documents originals es poden consultar a la biblioteca de Geologia (UB-CSIC) 

Cambridge Structural Database (CSD)
Repositori d’estructures cristal·logràfiques generalment obtingudes per difracció de raig X. Hi ha una part de consulta gratuïta accessible per internet a través de The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) i una part que es pot consultar amb llicència i que està disponible en alguns ordinadors de la UAB. Més informació a la biblioteca.

Earth, atmospheric & aquatic science data base
Base de dades sobre ciències de la terra i geologia, inclou la Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA), Oceanic Abstracts, i la Meteorological & Geoastrophysical Abstracts (MGA). Proporciona títols a text complet de tot el món, incloent revistes acadèmiques, revistes de comerç i indústria, informes tècnics, actes de congressos i publicacions governamentals.

GeoScienceWorld
Recurs per a la recerca en ciències de la terra i geologia. Plataforma d’accés integrat a 46 revistes acadèmiques, més de 2.000 llibres electrònics i a 4 milions de registres de GeoRef. Cerca especialitzada basada en mapes. També es poden buscar imatges.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  -- Bases de dades i catàlegs
o    Base de Dades d'Allaus de Catalunya (BDAC)
o    Base de dades d'esllavissades (LLISCAT)
o    Base de dades d'holotips
o    Base de dades macrosísmica de Catalunya
o    Catàleg de sòls
o    Llibre verd de l'Estat de la zona costanera a Catalunya, 2010
o    Catàleg de la Biblioteca ICGC

International tables for crystallography
Inclou articles i taules de dades rellevants per a la investigació cristal·logràfica i per a aplicacions de mètodes cristal·logràfics en totes les ciències relacionades amb l'estructura i les propietats dels materials. Es posa l’èmfasi en la simetria, els mètodes de difracció i les tècniques de determinació de l’estructura cristal·lina i les propietats físiques i químiques dels cristalls. Conté també discussions sobre teoria, explicacions pràctiques i exemples, que són útils per a l'ensenyament.

ArXiv
Accés a treballs de física (astrofísica, física d’altes energies, física quàntica...), matemàtiques, informàtica, i també de biologia, finances, estadística, enginyeria elèctrica i economia. Accés obert.

eLibM
Biblioteca electrònica de matemàtiques, conté revistes d'accés obert i volums de treballs en tots els camps de la matemàtica.

MathSciNet
Creada per l’American Mathematical Society,  és l’eina essencial de recerca que indexa i revisa la literatura de les ciències matemàtiques, tan les pures com les aplicades i també seva història amb cobertura des del segle XIX fins al present.

MacTutor History of Mathematics archive
Biografies de matemàtics, història de les matemàtiques.

NumDam
Biblioteca digital francesa, ofereix accés a les metadades i articles de revistes i seminaris d'àmbit matemàtic. Condicions d’ús http://www.numdam.org/conditions/

swMATH
Portal amb informació de programari matemàtic.

Wolfram MathWorld
Enciclopèdia de matemàtiques, creada i mantinguda per Eric Weisstein. Accés obert.

Cambridge Structural Database (CSD)
Repositori d’estructures cristal·logràfiques generalment obtingudes per difracció de raig X. Hi ha una part de consulta gratuïta accessible per internet a través de The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) i una part que es pot consultar amb llicència i que està disponible en alguns ordinadors de la UAB. Més informació a la biblioteca.

Chemical Safety Library
Repositori col·lectiu de dades sobre reaccions perilloses, que té com a objectiu alertar sobre experiments potencialment perillosos per tal d’evitar accidents i millorar la seguretat als laboratoris.

ChemSpider
Base de dades de la Royal Society of Chemistry (RSC), gratuïta,  amb més de 50 milions d’estructures químiques, propietats i informació associada. Integra dades de centenars de fonts i inclou propietats addicionals, informació relacionada i enllaços a fonts de dades originals.

Espacenet: Europe's network of patent databases
Creat per l’Oficina Europea de Patents (OEP) , ofereix un servei de cerca gratuït de patents i de desenvolupaments tècnics des de 1836. Conté més de 110 milions de documents d’arreu del món i s’actualitza diàriament. Accés lliure.

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology
Enciclopèdia amb articles sobre productes químics (propietats, fabricació i usos). Inclou informació sobre processos industrials, i temes relacionats amb qüestions ambientals i de salut. Consulteu la guia per a més informació.

Patentscope
Accés a les a les sol·licituds internacionals del Tractat de Cooperació en matèria de patents (PCT) amb el format de text complet el dia de la publicació i els documents de patents de les oficines nacionals i regionals de patents participants. Accés lliure.

PubChem
Base de dades de substàncies químiques orgàniques amb la seva estructura i activitat biològica. Permet la cerca conjunta o per separat a les seves tres subbases: PubChem Substance, PubChem Coumpond i PubChem BioAssay.

SciFinder-n
Plataforma que integra diverses bases de dades de la Chemical Abstracts Service (CAplus, CASREACT, CHEMCATS, CHEMLIST, CIN, MARPAT i REGISTRY) i incorpora Medline. Destaca per l’opció de buscar productes químics per l’estructura, subestructura o per reaccions. Inclou catàlegs comercials. Els resultats de les cerques inclouen tot tipus de documents i hi destaquen les patents. Per consultar-la per primera vegada cal registrar-se des d’un ordinador connectat a la xarxa de la UAB i utilitzant el correu institucional de la UAB. Adreceu-vos a la biblioteca en cas de tenir problemes per accedir.

Àmbit internacional

PubMed
Motor de cerca de literatura biomèdica, incloent ciències de la vida, ciències químiques i bioenginyeria, entre d’altres, conegut com Medline quan es distribueix per proveïdors. PubMed és un recurs gratuït desenvolupat i mantingut pel National Center for Biotechnology Information (NCBI), de la U.S. National Library of Medicine (NLM) dels EUA, ubicat al National Institutes of Health (NIH).

SciFinder-n
Plataforma que integra diverses bases de dades de la Chemical Abstracts Service (CAplus, CASREACT, CHEMCATS, CHEMLIST, CIN, MARPAT i REGISTRY) i incorpora Medline. Destaca per l’opció de buscar productes químics per l’estructura, subestructura o per reaccions. Inclou catàlegs comercials. Els resultats de les cerques inclouen tot tipus de documents i hi destaquen les patents. Per consultar-la per primera vegada cal registrar-se des d’un ordinador connectat a la xarxa de la UAB i utilitzant el correu institucional de la UAB. Adreceu-vos a la biblioteca en cas de tenir problemes per accedir.

Scopus
Important tant pel continguts com pels serveis afegits: bibliometria, identificació d’autors i d'afiliacions. És la bases de dades de resums i cites revisades per homòlegs més gran del món. S’actualitza diàriament. Conté informació en 40 idiomes, més cobertura no anglosaxona (6900 revistes europees, més del 50% dels títols són europeus, sud-americans i d'Àsia-Pacífic).

Web of Science (WoS)
Portal d’àmbit principalment anglosaxó de l’empresa Clarivate Analytics que permet la consulta d’un conjunt de bases de dades bibliogràfiques i bibliomètriques de caràcter multidisciplinar. Permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor citats, consultar indicadors bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, factor d’impacte de les revistes, etc.)

Àmbit regional

ÍnDICEs CSIC
Portal a les bases de dades del CSIC, aquest es un recurs bibliogràfic multidisciplinar que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles i substitueix "Bases de datos CSIC: ICYT, IME, ISOC”.

OpenGrey: system for information on grey literature in Europe
Elaborada per l’Institut de l'information scientifique et technique, conté cites bibliogràfiques de la literatura grisa generada a Europa. Recull documents de ciència, tecnologia, biomedicina, economia, ciències socials i humanitats. Inclou informes tècnics o d’investigació, tesis doctorals, actes de congressos, publicacions oficials i altre tipus de literatura grisa. Accés lliure.

Història de la ciència

History of Science, Technology & Medicine
Integra quatre bibliografies: Isis Current Bibliography of the History of Science, Current Bibliography in the History of Technology (Technology and Culture), Bibliografia Italiana di Storia della Scienza i Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine.

Servei d'arxius de ciència
Servei web que permet la localització, conservació i difusió del patrimoni documental de la ciència, la tecnologia i la medicina a Catalunya i les terres de parla catalana. Canalitza els fons documentals de caràcter cientificotècnic vers la xarxa d'arxius i actua com un punt de recollida i distribució d'informació. Accés lliure.