Art i Música

Bases de dades d'Art i Música

AATA Online
AATA Online és una base de dades completa de més de 145.000 resums de literatura relacionats amb la conservació i conservació del patrimoni cultural material. Ara AATA inclou bibliografies seleccionades específiques de la matèria produïdes com a part dels projectes de conservació i investigació científica del Getty Conservation Institute o com a part de projectes col·laboratius específics en què l'Institut participa.

BDHAH: Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic
La Biblioteca Digital d'Història de l'Art Hispànic (BDHAH) vol recollir en un únic portal tots els materials impresos, en format llibre, revista o fullet, relacionats amb la producció, estudi i divulgació de les arts i del patrimoni monumental al llarg de l’època moderna i fins l’any 1909, data en que aquests materials, en complir cent anys, passen de forma segura al domini públic. Conté més de dos-cents documents digitalitzats entre els quals hi ha : àlbums, catàlegs d’exposicions col·lectives i col·leccions particulars, conferències, enciclopèdies, estudis d’artistes, estudis d’edificis, revistes i tractats teòrics. La BDHAH és un portal dirigit pel Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat i realitzat per la Biblioteca d'Humanitats.

International bibliography of art (IBA)
És la més àmplia base de dades disponible al món sobre les arts visuals. Cobreix Europa i Amèrica des de l'Antiguitat fins als nostres dies.

MNAC
Catàleg de la col·lecció del MNAC: Col·lecció Medieval Romànic, Col·lecció Medieval Gòtic, Col·lecció d’art medieval Antonio Gallardo Ballart, Col·lecció d'art del Renaixement i el Barroc, Col·lecció Thyssen-Bornemisza, Col·lecció Art Modern, Col·lecció del Gabinet de Dibuixos i Gravats, Col·lecció de Fotografia, Col·lecció del Gabinet Numismàtic de Catalunya ...

Repertorio de medievalismo hispánico
Recull el treball historiogràfic dels medievalistes espanyols i portuguesos, així com dels hispanistes i lusistas estrangers. L'obra, iniciada i dirigida pel Professor Emilio Sáez fins a 1988, es va publicar en quatre volums, corresponents als anys 1955-1975 / 1985, actualment digitalitzats. Des de llavors està informatitzat i pot consultar-se lliurement per Internet. Actualment conté més de 100.000 registres.

Web Gallery of Art
Museu virtual i base de dades de més de 24.000 reproduccions digitals d'obres de la pintura i escultura europea (1000-1850). Inclou comentaris sobre fotografies i biografies d'artistes. Proporciona enllaços a museus i esglésies que tenen les obres d'art originals.

Base de dades Col·lecció Martorell-Solanic
Base de dades que dóna accés al material no publicat, com fotografies, diapositives, dibuixos, epistolari, entrevistes a diaris i revistes, treballs científics d'altres autors i especialitzats en música, història de la música i pedagogia musical, fulletons i documentació personal del Dr. Oriol Martorell i la seva esposa Montserrat Solanic.

Fonoteca (Biblioteca-Centre de Documentació de la Universitat Jaume I)
Portal que inclou en versió digital (format mpeg) el fons de material discogràfic cedit per Ràdio Castelló-Cadena Ser consistent en més de 76.000 discos. L'accés a la informació d'aquest portal s'acull a les directives de la Societat General d'Autors (SGAE), segons llicència SGAERRDD/1/699/0606.

IFMuC: inventari dels fons musicals de Catalunya
IFMuC és la base de dades dels catàlegs dels fons musicals de Catalunya que elabora la càtedra de Patrimoni Musical del Departament d'Art i Musicologia de la UAB. El projecte neix amb l'objectiu de facilitar el lliure accés al contingut dels registres de les col·leccions dels fons catalogats i al seu repertori musical.

Música de poetes
Espai virtual que permet escoltar les cançons que músics catalans han fet amb alguns dels millors poetes catalans. També es poden llegir poemes i accedir a documents sobre estudis dels diferents poemes i sobre usos didàctics de la literatura i la música. Actualment, es poden accedir a més d'un centenar de cançons d'una cinquantena de músics i poetes catalans. Mensualment s'afegeixen noves músiques i poemes.

Oxford music online
Inclou l'accés a Grove music online, The Oxford companion to music, and The Oxford dictionary of music. Articles de diccionaris especialitzats com The New Grove dictionary of opera i The New Grove dictionary of jazz (2nd ed.) estan disponibles a través d'OMO.

RILM abstracts of music literature
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) publica una bibliografia completa d’escrits sobre música que serveix a la comunitat mundial d’investigació musical. Avui RILM Abstracts of Music Literature compta amb més de 1.000.000 de registres en 143 llengües procedents de 178 països.

RISM : international inventory of musical sources after 1600
Base de dades que recull més de 564.000 registres bibliogràfics de manuscrits musicals escrits a partir de 1600. Inclou: RISM series A/II: music manuscripts after 1600 ; RISM composer ; RISM libraries sigla ; RISM bibliographic citations database.

Dialnet
Dóna accés als sumaris i/o text complet de revistes espanyoles, al text complet de tesis de les universitats espanyoles i a referències bibliogràfiques de llibres.

ÍnDICEs CSIC
Portal del CSIC que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles. Inclou l'antiga base de dades ISOC, especialitzada en Humanitats i Ciències Socials.

JSTOR
Base de dades d'àmbit multidisciplinari que proporciona el text complet del fons retrospectiu de 117 revistes acadèmiques anglosaxones dels següents camps temàtics: Antropologia, Ciència política, Ecologia, Economia i finances, Educació, Estadística, Estudis asiàtics i afro-americans, Història, Literatura, Matemàtiques, Demografia i Sociologia.

ProQuest Central
Destaquem les bases de dades:  Arts & Humanities Database, Education database, Linguistics database, Psychology database, Religion database ...

Raco
Dipòsit cooperatiu de revistes científiques, culturals i erudites catalanes en accés obert.

Scopus
Base de dades multidisciplinar produïda per Elsevier que recull gairebé 14.000 publicacions d'unes 4.000 editorials internacionals. Inclou referències de revistes, publicacions comercials, llibres, recursos web i patents. Ofereix serveis de valor afegit: creació d’alertes bibliogràfiques, consulta de factor d’impacte, índex H, etc. Dóna accés a resums des de 1966 i a referències completes des de 1995.

Taylor & Francis Online
Destaquem les matèries navegables: Arts, Behavioral Sciences, Education, Geography, Humanities, Language & Literature, Urban Studies ...

Web of science
Portal d’àmbit principalment anglosaxó de l’empresa Clarivate Analytics que permet la consulta d’un conjunt de bases de dades bibliogràfiques i bibliomètriques de caràcter multidisciplinar. Permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor citats, consultar indicadors bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, factor d’impacte de les revistes, etc.)