Actualitat

Jornades d'acollida dels estudiants de primer

Els propers 8 i 9 de setembre al matí la Facultat de Filosofia i Lletres organitza una sèrie de sessions adreçades als estudiants de primer curs dels Graus del centre, per tal d’informar-los de qüestions bàsiques per facilitar la seva incorporació a la vida acadèmica de la universitat. Llegir més

Cursos propedèutics d'anglès, francès i història

El Grau en Estudis Anglesos, el Grau en Estudis Francesos i el Grau en Història ofereixen als estudiants de primer curs la possibilitat de matricular-se en un curs propedèutic amb la finalitat de preparar-los per afrontar amb millors condicions els estudis universitaris. L’objectiu és millorar i optimitzar els coneixements que tenen en els àmbits d’estudi dels respectius graus. Podeu matricular-vos abans del 29 de juliol a Gestió Acadèmica. Llegir més

L’AQU acredita onze títols del centre, tres amb menció d’excel·lència

La Facultat de Filosofia i Lletres ha aconseguit l’acreditació de sis graus i vuit màsters, tres d’ells en “progrés d’excel·lència”: el Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes, el Màster en Estudis Territorials i de la Població i el Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic. En aquest moment la Facultat ha enllestit l’autoinforme del centre corresponent als darrers onze graus que cal sotmetre a l’acreditació abans d’acabar l’any. Llegir més

Serveis que t'interessen

Precisions sobre el procediment d’introducció de qualificacions i el procés de revisió extraordinària

Podeu consultar el document "Precisions sobre el procediment d’introducció de qualificacions i el procés de revisió extraordinària", aprovat a la Comissió d'Ordenació Acadèmica de la Facultat, en aquest enllaç.

Veure més avisos

Twitter

Veure més tweets