Abans de marxar

Alumnes d’intercanvi (OUTGOING 17/18)


Pots accedir en tot moment a la gestió del teu intercanvi a través del SIA: sia.uab.cat, menú “Mobilitat i intercanvi”, accés “Sol·licitud i consulta d'intercanvi OUT (Estudiants Sortints)
 
En tots els programes d’intercanvi

La credencial d’estudiant d’intercanvi, l’envia directament de l’ARI (Àrea de Relacions Internacionals) al vostre correu electrònic d’estudiant de la UAB.

Has d’introduir les dades bancàries i les dates provisionals de la teva estada a través del SIA.

- Negociar el teu Acord d’Estudis (AE) / Learning agreement (LA) amb el teu coordinador. Introdueix el AE/LA a través de l'enllaç corresponent a http://sia.uab.cat, i lliura una còpia de la versió UAB a la Oficina d’Intercanvis de la Gestió Acadèmica abans del 30 de juny, degudament signada pel coordinador i per tu.

- Formalitzar l'automatrícula durant el període habitual de matrícula de la UAB, incloent-hi les assignatures de la pestanya “Programa d’intercanvi”, que seran les mateixes que consten al teu  AE / LA. Recorda que pels programes Erasmus+ i UAB Exchange Programme és OBLIGATORI seleccionar l'assegurança complementària de mobilitat (9,72€), abans de finalitzar la matrícula.


Programa Erasmus+: 

Conveni de Subvenció. Rebràs document per correu electrònic directament des de l'Àrea de Relacions Internacionals. Lliura el document a l’Oficina d’Intercanvis (OI) de la Facultat. Document original. 


UAB Exchange Programme:

Document de compromís. Rebràs el document per correu electrònic directament des de l'Àrea de Relacions Internacionals. Envia el document a l’Oficina d’Intercanvis (OI) (Intercanvis.Lletres@uab.cat). Document escanejat 

Certificat d'existència de cobertura d'assegurança. El formulari està disponible a la web de mobilitat, i l’has d’enviar a l’ARI (ari.docs.propi.out@uab.cat). Document escanejat 
    

Actualitzat: 08/06/2017