Qualitat docent
Ciència Política i Gestió Pública
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Ciència Política i Gestió Pública 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau CC.Polítiques + Llic CC.Polítiques 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura CC.Polítiques 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura CC.Polítiques 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura CC.Polítiques 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura CC.Polítiques 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura CC.Polítiques 
2002 Informe grup de discussió: Llicenciatura CC Polítiques