Qualitat docent
Física
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Física 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Física + Llic Física 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Física 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Física 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Física 
2008 Informe grup de discussió: Llicenciatura Física 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Física 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Física 
1999 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Física