Qualitat docent
Educació Social
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Educació Social 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Ed Social + Diplomatura Educació Social 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Educació Social 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Educació Social 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Educació Social 
2008 Informe grup de discussió: Diplomatura Educació Social 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Educació Social 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Educació Social 
2000 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Educació Social