Qualitat docent
Història
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Història 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Història + Llicenciatura Història 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història 
2006 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història 
2000 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història 
2000 Informe grup de discussió: Llicenciatura Història