Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de psicologia i logopèdia
Nom Tipus Places Modalitat
Farmacologia Màster Universitari UAB 25 places Presencial.
Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Neurociències Màster Universitari UAB 40 places Presencial.
Psicologia de l'Educació - MIPE Interuniversitari 40 places

Presencial

Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física Interuniversitari 25 places Presencial.
Psicologia General Sanitària Màster Universitari UAB 80 places Presencial
Psicologia Jurídica i Forense Màster Universitari UAB 30 places

Presencial

Psicopedagogia Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut Màster Universitari UAB 20 places Presencial.
Recerca i Intervenció Psicosocial Màster Universitari UAB 30 places Presencial