Qualitat docent

Avaluació de les assignatures/mòduls

Enquesta d'avaluació de les assignatures de grau i mòduls de màster

L'opinió de l'alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament.  La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d'aprenentatge dels usuaris.

Calendari
L'enquesta sobre assignatures/mòduls s'activa al Campus Virtual al final de cada semestre docent.
Els estudiants valoren totes les assignatures/mòduls de les quals han rebut docència durant el  semestre que correspongui; al segon semestre de cada curs acadèmic s'activen també les assignatures/mòduls de docència anual.

Respondre l'enquesta
Aquesta enquesta es pot respondre mitjançant una pàgina web.
Preguntes freqüents

Informes de resultats


Documents