Qualitat docent

Titulats

Enquestes sobre el grau de satisfacció dels egressats

L'objectiu de l'enquesta de titulats de la UAB és conèixer el grau de satisfacció dels titulats i titulades de la UAB en relació a diversos aspectes de la titulació finalitzada i del seu pas per la universitat. L'enquesta es programa anualment a les persones titulades que finalitzen els seus estudis.

Els objectius d’aquesta enquesta són obtenir dades i referents sobre la satisfacció de les persones titulades de grau, màster universitari i de programa de doctorat, extreure’n conclusions i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l’evolució de la població titulada en relació amb la seva satisfacció envers la titulació finalitzada.

L’edició corresponent als titulats al curs acadèmic 2019/20 es tancarà el 16 de desembre de 2020.

L'enquesta de titulats s'organitza de forma anual.

Durant el calendari de vigència de l’enquesta, es pot respondre mitjançant aquesta pàgina web.

2019/20   Informe global UAB    Resum centres propis    Informe centres adscrits
2018/19   Informe global UAB    Resum centres propis    Informe centres adscrits
2017/18   Informe global UAB    Resum centres propis    Informe centres adscrits
2016/17   Informe global UAB    Resum centres propis 
2015/16   Informe global UAB    Resum centres propis 
2014/15   Informe global UAB    Resum centres propis    
2013/14   Informe global UAB 
2012/13   Informe global UAB 
2011/12   Informe global UAB 
2010/11   Informe global UAB 
2009/10   Informe global UAB 

                                 

 

 

 

2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Globals UAB 
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Arts i Humanitats
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Ciències
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Ciències de la Salut
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Ciències Socials i Jurídiques
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 Enginyeria i Arquitectura