Qualitat docent
Estudis Clàssics
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Estudis Clàssics 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Estudis Clàssics + Llicenciatura Filologia Clàssica 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Clàssica 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Clàssica 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Clàssica 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Clàssica 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Clàssica