Titulats

Enquestes sobre el grau de satisfacció dels egressats


L’objectiu de l’enquesta de titulats de la UAB és conèixer el grau de satisfacció dels titulats i titulades de la UAB en relació a diversos aspectes de la titulació finalitzada i del seu pas per la universitat. L’enquesta es programa anualment a les persones titulades que finalitzen els seus estudis.