Pla d'Acció Tutorial del centre

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

El Pla d'Acció Tutorial és un conjunt d'accions per donar el màxim de suport a l'estudiant durant la seva estada a la Universitat, per a que realitzi amb èxit els seus estudis. Comprèn l’ajuda necessària per a la seva integració a la dinàmica del Centre on cursa els estudis i a la Universitat, el seguiment al llarg dels seus estudis, l'orientació en la selecció d'assignatures optatives i mencions i, per últim, l'orientació laboral, passant per les possibilitats de mobilitat i de pràctiques externes.

Document Pla d’Acció Tutorial Facultat de Ciències de l’Educació