Cursos Propedèutics

Tallers de preparació / Cursos propedèutics

Els cursos propedèutics o tallers que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora a la Universitat.

Aquests cursos tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en general en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.

La durada dels cursos és des de 15 a 20 hores, i estan adreçats a l'alumnat de nou accés a les diferents titulacions.

Aquests cursos són un servei que ofereix la Universitat a aquell alumnat que ho consideri necessari i, en cap cas, és obligatori cursar-los.

Consulteu la informació de cada curs a continuació.

Període de matrícula: del 15 de juliol a l'1 de setembre de 2022
Horari i aulari: consulteu aquesta graella

Destinataris

Aquest curs està dirigit a estudiants que hagin estat admesos el curs 2021/2022 al Grau en Física, Grau en Matemàtiques, Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades i el Doble grau en Física i Matemàtiques que necessitin fer un repàs dels conceptes de matemàtiques a nivell de batxillerat imprescindibles per aquests estudis.

Objectius

El principal objectiu d’aquest curs és familiaritzar l’estudiant amb algunes tècniques i conceptes que, tot i que han estat possiblement estudiats durant el batxillerat, seran fonamentals per al seguiment de les assignatures de matemàtiques d’aquests graus.

Metodologia

Es farà especial èmfasi en l’aspecte pràctic dels diferents temes. Les classes intercalen exposicions del professor i resolució de qüestions i problemes per part dels alumnes. Al principi de cada classe es resoldran els dubtes sorgits de les sessions anteriors.


Continguts

  • Productes, factorització i geometria elemental.
  • Inducció i nombres combinatoris.
  • Trigonometria
  • Exponencials i logaritmes.
  • Nombres complexos.
  • Càlcul diferencial elemental: extrems relatius i representació de funcions.
  • Integrals elementals i càlcul d´àrees.
  • Matrius i determinants.
  • Sistemes d'equacions lineals (mètode de Gauss).
  • Geometria de l'espai:  vectors, producte escalar i producte vectorial.
 
Duració del curs: 20 hores
 
Dates: de l'1  al 10 de setembre 
 
Horari:  de dilluns a divendres de 15:00 a 17:30 hores
(Aquests horaris poden ser susceptibles de canvis)
 
Període de Matrícula: del 15 la 29 de juliol