Convalidació d'estudis estrangers

Les persones amb estudis estrangers parcials, o  totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya , poden sol.licitar l'accés al grau per convalidació d'estudis estrangers, més informació de la UAB en el següent enllaç.
 

Curs 2024/2025
Accés a estudis de Grau per Convalidació d'Estudis Estrangers

Presentació de sol·licitud d'admissió: del 26 de febrer al 5 d’abril de 2024
Publicació de la resolució: 19 de juny de 2024
Matrícula: a determinar

Places que s'ofereixen:

Oferta de places i criteris d'accés per convalidació estrangers - curs 2024/2025

OFERTA DE PLACES
Grau Places
Ciències Ambientals 6
Ciències Ambientals i Geologia 3
Estadística Aplicada 2
Física 2
Física + Matemàtiques 1
Física + Química 1
Geologia 4

Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

2
Matemàtiques 4
Nanociència i Nanotecnologia 1
Química 2

Requisits principals:

  • Poder reconèixer 30 crèdits o més a partir de l'expedient dels estudis parcials previs
  • No tenir assignatures matriculades 3 vegades o més vegades i encara no superades a l'expedient dels estudis parcials previs
  • Es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds

Vegeu normativa detallada a partir de l'Article 144. Secció 8a. Admissió per a persones amb titulacions universitàries estrangeres parcials, o totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya.

Com presentar la sol·licitud:

Guardeu-vos el resguard de la sol·licitud per assegurar-vos que s'ha enviat/gravat correctament.
No s'admetrà cap sol·licitud que no s'hagi formalitzat correctament dins del termini indicat.

Documentació que cal presentar*:

  • Certificat de notes de la titulació prèvia (amb totes les convocatòries)
  • Pla d'estudis de la titulació prèvia
  • Guies docents de les assignatures superades a l'expedient previ

* En cas d'admissió definitiva, caldrà presentar la documentació traduïda i legalitzada (veure més informació)

Observacions:

- En el cas que alguna persona admesa definitivament no formalitzi la matrícula dins del termini establert, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça serà adjudicada a la següent persona de la llista de persones admeses condicionalment a la disponibilitat de places.
- Aquesta via és compatible amb la preinscripció universitària, a través de l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
- L'alumnat que no compleixi els requisits i vulgui accedir a la universitat haurà de fer obligatòriament, la preinscripció universitària a l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.

Atès que la Llei de Protecció de Dades Personals no permet la publicació de dades personals, haureu de consultar la resolució mitjançant la còpia de la vostra sol·licitud de canvi d'estudis, on consta la data de presentació i el nº de registre d'entrada.

En cas que hagueu perdut la còpia de la vostra sol·licitud, podeu enviar un correu a ga.ciencies@uab.cat amb el vostre NIF escanejat i us facilitarem les dades necessàries per consultar la resolució.

Grau en Ciències  Ambientals