Convocatòria Extraordinària de Fi d'Estudis

Convocatòria extraordinària de Fi d'Estudis

La convocatòria extraordinària de final d'estudis consisteix en una prova de síntesi en la qual s'avaluen únicament i exclusiva els resultats d'aprenentatge definits en les guies docents de l'assignatura o del mòdul del curs acadèmic anterior. Per poder sol·licitar la convocatòria extraordinària cal estar matriculat de tots els crèdits necessaris per acabar els estudis.

La sol·licitud haurà d'abastar totes les assignatures pendents de superar del segon semestre.

Les assignatures per les quals es faci la sol·licitud, no hauran d'haver estat matriculades per primera vegada dins del mateix curs acadèmic. Aquest requeriment no s'aplicarà quan es tracti del treball fi d'estudis i de les pràctiques d'empresa.Període de sol·licitud de  convocatòria extraordinària Febrer 2021

Del 26 d’octubre al 4 de desembre de 2020


Formulari de Sol·licitud