Vols marxar d'intercanvi?

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia. Un intercanvi que permet a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Des de la Facultat de Ciències pots participar en els següents programes d'intercanvi:

Erasmus +
Erasmus + Pràctiques
UAB Exchange Programme
UAB Exchange Programme Pràctiques
SICUE


REQUISITS PER ANAR D'INTERCANVI:

Cada convocatòria d'intercanvis té uns requisits específics que podeu consultar als links anteriors. A més, des de la Facultat de Ciències s'han establer els següents requisits per a sol·licitar els programes Erasmus + estudis i UAB Exchange programme estudis:

  • Tenir tot el 1r curs superat i un mínim de 60 crèdits, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i estar en disposició de continuar els mateixos estudis de Grau al curs 2021-22.
  •  Nota mínima d’expedient de 5,5  sobre 10 segons el barem 36. Aquest barem, que surt per defecte al consultar l'expedient de sigma i s'obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació en escala de 0 a 10 i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en última convocatòria, inclòs el No presentat i el No Avaluable, que computaran amb una qualificació numèrica de 0. Aquesta nota mínima d'expedient també es obligatòria per als alumnes que vulguin fer una estada dins del programa SICUE.
  • Prou coneixement de la llengua de docència de la Universitat de Destinació segons el llistat publicat al web:

           Destinacions Erasmus

           Destinacions UAB Exchange programme

  • Alumnes de Química: es obligatori fer una tutoria amb el coordinador d’intercanvis de Química, Jean-Didier Maréchal, i portar el document signat pel coordinador a l’oficina d’intercanvis a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Pots consultar la presentació de la xerrada informativa de la convocatòria única (Erasmus+ i UAB Exchange Programme) al següent link:  xerrada informativa - Facultat de Ciències