Vols marxar d'intercanvi?

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia. Un intercanvi que permet a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Des de la Facultat de Ciències pots participar en els següents programes d'intercanvi:

Erasmus +
Erasmus + Pràctiques
UAB Exchange Programme
UAB Exchange Programme Pràctiques
SICUE


REQUISITS PER ANAR D'INTERCANVI:


Cada convocatòria d’intercanvi té uns requisits específics que podeu consultar als links anteriors. A més, des de la Facultat de Ciències s’han establert els següents requisits per a sol·licitar els programes Erasmus + i UAB Exchange Programme:

- Tenir tot el 1r curs superat i un mínim de 60 crèdits, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i estar en disposició de continuar els mateixos estudis de Grau al curs 2020-21.
- Nota mínima d’expedient: 5,5  sobre 10 segons el barem 36.
Aquest barem, que surt per defecte al consultar l'expedient de sigma, s'obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació en escala de 0 a 10 i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en última convocatòria, inclòs el No presentat i el No Avaluable, que computaran amb una qualificació numèrica de 0. 
- Prou coneixement de la llengua de docència de la Universitat de Destinació segons el llistat publicat al web:

- Alumnes de Química: es obligatori fer una tutoria amb el coordinador d’intercanvis de Química, Jean-Didier Maréchal, i portar el document signat a l’oficina d’intercanvis a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Pots consultar la presentació de la xerrada informativa de la convocatòria única (Erasmus+ i UAB Exchange Programme) aquí