Al tornar a la UAB

A continuació us informem dels tràmits a fer i documents a lliurar al finalitzar l’estada d’intercanvi:
 

  • Certificat d'estada: cal lliurar aquest document signat i segellat per la universitat de destinació amb la data d’arribada i sortida a l’oficina d’intercanvis per correu electrònic a  intercanvis.ciencies@uab.cat. Els formularis de certificat d'estada de cada programa són: 

           Certificat d'estada Erasmus

           Certificat d'estada UAB Exchange Progamme

  • Addenda al conveni de subvenció (Erasmus+): Els alumnes del programa Erasmus hauran de fer arribar a l'oficina d'intercanvis del centre dos originals de l'addenda al conveni de subvenció amb les dates exactes de l'intercanvi. Podeu trobar el document al següent link: addenda al conveni de subvenció
  • Fer l'Informe final de l'estada (on-line). Els alumnes del UAB Exchange Programme i SICUE, podreu respondre el qüestionari a enquestes.uab.cat des del gener del curs d'intercanvi fins l’octubre del curs següent. Els alumnes del programa Erasmus +,  rebreu un correu electrònic de l’Àrea de Relacions internacionals per respondre l'enquesta al final de l'estada.
  • OLS, test idioma final: és obligatori per als alumnes Erasmus+. Rebreu un correu eletrònic amb la informació necessària.
  • Transcript of records: si la universitat de destí us entrega o fa arribar el Certificat de notes / Transcript of Records original, l’haureu de lliurar a l’oficina d’intercanvis. Si no és així, caldrà que reclameu aquest document a la universitat de destinació. És preferible que facin l’enviament del document original directament a l’oficina d’intercanvis. Fins que no tinguem aquest document, no podrem incloure les notes a l’expedient.

A més, cal tenir present que: 

  • Les assignatures o cursos que constin al Transcript of recors i no apareguin al Acuerdo de Estudios / Learning Agreement no es reconeixeran a l’expedient de la UAB.
  • Les assignatures que no apareguin al Transcript of records i si a l'Acuerdo de Estudis / Learning agreement tindran la qualificació de “No avaluable”.
  • Fins que  no rebem el transcript of records i es faci a conversió de les notes al sistema de qualificacio de la UAB, no queden tancades les actes d’intercanvi i, per tant, no podreu formalitzar la matrícula del nou curs, demanar el títol o certificat oficial de notes.