Al tornar a la UAB

A continuació us informem dels tràmits a fer i documents a lliurar al finalitzar l’estada d’intercanvi:

- Certificat d'estada: cal lliurar aquest document signat i segellat per la universitat de destinació amb la data d’arribada i sortida a l’oficina d’intercanvis. Els UAB Exchange Programme i SICUE podeu lliurar el document escanejat a intercanvis.ciencies@uab.cat. Els alumnes Erasmus+ cal que lliureu el document original. Podeu trobar els models del certificat d’estada a la web de l’Àrea de Relacions Internacionals.

- Acord d’Estudis / Learning agreement: (Versió en anglès/castellà), cal lliurar l’original del learning agreement signat i segellat per la universitat de destinació a l’oficina d’intercanvis del centre.

- Fer l'Informe final de l'estada (on-line). Els alumnes del UAB Exchange Programme i SICUE, podreu respondre el qüestionari a enquestes.uab.cat des del gener del curs d'intercanvi fins l’octubre del curs següent. Els alumnes del programa Erasmus +,  rebreu un email de l’Àrea de Relacions internacionals per respondre l'enquesta al final de l'estada.

- OLS, test idioma final: és obligatori per als alumnes Erasmus+. Rebreu un email amb la informació necessària.

-Transcript of records: si la universitat de destí us entrega o fa arribar el Certificat de notes / Transcript of Records original, l’haureu de lliurar a l’oficina d’intercanvis. Si no és així, caldrà que reclameu aquest document a la universitat de destinació. És preferible que facin l’enviament del document original directament a l’oficina d’intercanvis. Fins que no tinguem aquest document, no podrem incloure les notes a l’expedient.
A més, cal tenir present que: 

- Les assignatures o cursos que constin al certificat de notes i no apareguin al Acuerdo de Estudios / Learning Agreement no es reconeixeran a l’expedient de la UAB.
- Les assignatures que no apareguin al Transcript of records tindran la qualificació de “No avaluable”.
- Fins que  no rebem el transcript of records i es fa la conversió de les qualificacions, no queden tancades les actes d’intercanvi i, per tant, no podreu formalitzar la matrícula del nou curs, demanar el títol o certificat oficial de notes.