Durant l'intercanvi

A continuació us informem dels tràmits a fer i documents a lliurar durant l’estada d’intercanvi:
 

  • Enviar el Certificat d'arribada, emplenat i signat per la Universitat de destinació, a l'Oficina d'Intercanvi de la Facultat (intercanvis.ciencies@uab.cat). Aquest pas és imprescindible per cobrar la primera part de la beca. Els diferents certificats d'arribada són:

           Certificat d'arribada Erasmus +

           Certificat d'arribada UAB Exchange programme

           Certificat d'arribada SICUE

  • Formalitzar la matrícula a la universitat de destí: segons el termini i procediment establert a la Universitat d’acollida.
  • Signar i segellar  el Acuerdo Acadèmico / Learning agrement a la Universitat d’acollida i enviar-ho escanejat a l'Oficina d'Intercanvi de la Facultat (intercanvis.ciencies@uab.cat). La data límit per lliurar el Learning Agreement definitiu és:

          Estades 1r semestre: 2 de novembre de 2020
          Estades anuals i 2n semestre: 26 d'abril de 2021

  • Modificacions del Acuerdo Académico/Learning agreement: si necessiteu modificar el contracte d’estudis haureu de negociar les noves condicions amb el coordinador/a a la UAB. Caldrà introduir els canvis al sia i enviar el Contracte d'estudis definitiu a l'Oficina d'Intercanvi de la Facultat (intercanvis.ciencies@uab.cat) per tal de modificar la matrícula.

           Podeu modificar el Learning agreement  durant les 5 primeres setmanes del període lectiu a la Universitat on curseu l’intercanvi. Trobareu tot el necessari sobre com modificar el  learning agreement al següent manual:

           Com crear i modificar el Learning Agreement.
 

  •  Perllongament del període d’estada: si heu obtingut una plaça d’intercanvi durant el primer semestre i desitgeu continuar-lo durant el segon, cal que ompliu aquesta sol·licitud d'ampliació de periode d'estada i l'envieu per correu electrònic l'oficina d'Intercanvi de la Facultat (intercanvis.ciencies@uab.cat) signada per vosaltres i la universitat d’acollida abans del 10 de desembre de 2020.