Abans de Marxar

Un cop tingueu la plaça assignada d'intercanvis definitivament us recomanem llegir el Dossier Informatiu corresponent al vostre programa d’intercanvi:

Dossier Erasmus 2020-21
Dossier UAB Exchange Programme 2020-21
Dossier SICUE 2020-21

NOMINACIÓ:

L’Àrea de Relacions Internacionals us nominarà i enviarà les vostres dades a la universitat assignada. Des de la Universitat d’acollida contactaran amb vosaltres per informar-vos dels tràmits a fer per obtenir l’admissió definitiva. Us recomanem que consulteu el vostre correu institucional (nom.cognom@e-campus.uab.cat). És responsabilitat de l’estudiant d’intercanvi seguir el procediment de la Universitat d’acollida.

TRÀMITS I DOCUMENTS PREVIS A L’ESTADA D’INTERCANVI:

A continuació us informem dels tràmits a fer i documents a preparar abans de començar l’estada d’intercanvi:

Tots els programes:

 • Sol·licitud d’admissió / application form: una vegada nominats, cal obtenir l’admissió de la universitat de destí. Des de la Universitat on fareu l’intercanvi contactaran per informar-vos dels tràmits a fer per obtenir l’admissió. En cas contrari, us recomanem que contacteu vosaltres directament amb la Universitat.
 • Contracte d'Estudis / Acord Acadèmic / Learning Agreement: cal omplir-ho mitjançant la web del sia. En aquest document s’indica la correspondència entre les assignatures de la UAB i les de la universitat de destí i s’ha de pactat amb la coordinació d’intercanvis abans de fer l’estada.  

Cal lliurar una copia de l’Acord UAB a l’Oficina d’intercanvis del centre abans del 30 de juny signat tant per l’alumne com pel coordinador/a d’intercanvis.

Podeu consular al següent manual com crear i modificar el vostre Contracte d'estudis / Acord Acadèmic / Learning Agreement: Com crear i modificar el Learning Agrement.

 • Matricula a la UAB: durant el període d’automatrícula establert pel centre. Caldrà incloure les assignatures que consten al Contracte d'Estudis / Acord Acadèmic/Learning Agreement. Al fer l’automatrícula és obligatori contractar l’assegurança complementaria de mobilitat (9,72 €) que surt a l’apartat “informació de pagament”. No cap marcar cap altra taxa relacionada amb l’intercanvi ( ni “Documentació Erasmus” ni “equivalència o homologació de títol”).


Erasmus+:

 •  Introducció de les dades bancaries i dates previstes de la teva estada al SIA .
 • Conveni de Subvenció: Rebreu el document per correu electrònic directament des de l'Àrea de Relacions Internacionals. Cal que ho ompliu i lliureu dos originals a l’Oficina d’Intercanvis de la Facultat.
 • Declaració de responsabilitat per viatjar: podreu accedir a aquest document a la web del sia. Cal que ho ompliu i ho envieu per correu electrònic a l'oficina d'intercanvis de la Facultat. 
 • Primer Test OLS: rebreu les instruccions i clau d’accés per correu electrònic. Si l’idioma del test no coincideix amb l’idioma de docència a destí, podeu sol·licitar canviar-ho enviant un missatge a erasmus@uab.cat.
 • Targeta Sanitaria Europea, TSE (opcional): es pot demanar a qualsevol oficina de la Seguretat Social amb la credencial de becari Erasmus +.
 • Carnet estudiant internacional (opcional): per tramitar-lo o informar-se’n cal anar a les oficines de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya


UAB Exchange programme:

 • Introducció de les dades bancaries i dates provisionals de la teva estada al SIA.
 • Document de compromís:  Rebreu el document per correu electrònic directament des de l'Àrea de Relacions Internacionals. Cal que ho ompliu i ho envieu escanejat a l’Oficina d’Intercanvis del centre.
 • Declaració de responsabilitat per viatjar: podreu accedir a aquest document a la web del sia. Cal que ho ompliu i ho envieu per correu electrònic a l'oficina d'intercanvis de la Facultat. 
 • Certificat d’existència de cobertura d’assegurança: un cop tingueu la pòlissa de l’assegurança, caldrà que envieu una copia escanejada a l’Àrea de Relacions Internacionals (internacional.propi@uab.cat).
 • Carnet estudiant internacional (opcional): per tramitar-lo o informar-se’n cal anar a les oficines de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 • Carta d’acceptació i Visat: l’Àrea de Relacions Internacionals us enviarà la carta d’acceptació per correu electrònic. Amb aquest document i el passaport vigent haureu d’anar al Consolat o Ambaixada del país on fareu l’estada per tramitar el visat d’estudis


OBSERVACIONS:

Treball fi de Grau (TFG):  podeu convalidar el TFG sempre i quan la universitat de destí ofereixi als alumnes d'intercanvi una assignatura semblant a la de la UAB. En aquest cas, haureu de defensar-lo i obtenir la qualificació a la Universitat d'acollida. La qualificació ha d'aparèixer al transcript of records que ens faci arribar la Universitat de destí.

Haureu de tenir el vistiplau del coordinador/a d'intercanvis i també el vistiplau del coordinador/a del TFG dels vostres estudis.