Grau de Ciències Ambientals

Responsable: Valentí Rodellas Vila
Adreça electrònica : valenti.rodellas@uab.cat
Telèfon : 935868284
Despatx :C3/344

Cal contactar amb el Responsable de l'assignatura abans de fomalitzar el conveni o matricular l'assignatura.

Descripció, objectius i requisits de les pràctiques en empresa

Hi ha la possibilitat de fer pràctiques en empreses, centres de recerca o a l'Administració (Ajuntaments, Generalitat…).

Els objectius d'aquestes pràctiques en empresa són (veure guia docent):

  • Introduir l'alumnat en el món professional dels ambientòlegs
  • Obrir el món de les empreses a l'alumnat
  • Oferir una possible via d'inserció laboral

Per poder realitzar les pràctiques cal tenir en compte els següents requisits i observacions:

  • Cal tenir superats 120 crèdits
  • Tenir totes les assignatures de primer superades
  • L'esperit de l'assignatura és que les pràctiques es facin fora de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • No es podrà repetir el mateix tema del treball en pràctiques en empresa i el Treball de Fi de Grau
  • 1 crèdit de pràctiques equival a 25 -30 hores de treball

Documentació pràctiques externes

Normativa pràctiques
Proposta conveni
Informe Pràctiques
Avaluació empresa
Presentació pràctiques 2023
 

Ofertes actuals

Diverses empreses i institucions ofereixen la possibilitat de fer pràctiques en empresa a l'alumnat de Ciències Ambientals. Si estàs interessat en alguna d'aquestes ofertes o desitges més informació sobre alguna d'elles, pots posar-te en contacte amb el coordinador de pràctiques (Valentí Rodellas Vila).

A continuació, trobaràs el llistat d'ofertes de pràctiques en empresa més recent.
Clicant sobre nom de l'empresa o entitat podeu visualitzar les fitxes de cadascuna d'elles amb més informació.

OFERTES CURS 2022-2023

Catàleg històric d'entitats, institucions i empreses

A continuació pots trobar un document amb el llistat d'empreses que històricament han realitzat convenis de pràctiques amb estudiants de Ciències Ambientals. Si desitges més informació sobre alguna d'aquestes empreses pots posar-te en contacte amb el coordinador de pràctiques en empresa (Valenti Rodellas Vila):

Catàleg històric d'entitats, institucions i empreses