Coordinació de Pràctiques

Coordinadors de pràctiques

Grau de Ciències Ambientals                  Jordi Garcia Orellana                          

Grau d'Estadística Aplicada                     Dolors Herbera Espinal       

Grau de Matemàtiques                            Dolors Herbera Espinal                             

Grau de Física                                           Jordi Garcia Orellana                        

Grau de Geologia                                      David Gómez Gras              

Grau de Química                                       Jordi Coello Bonilla
                                                                     Maria Muñoz Tapia                 

Grau de Nanociència i Nanotecnologia    Jordina Fornell Beringues