Programa de Mentoratge Acadèmic

Programa de Mentoratge Acadèmic

El programa de Mentoratge Acadèmic té com a objectiu principal contribuir a la formació de l’estudiant de cursos superiors tot i millorant el rendiment de l’alumnat dels primers cursos.

La principal tasca de la mentoria acadèmica consistirà en assistir i aconsellar l’alumnat en la realització de pràctiques en laboratori, problemes i/o entregues. Aquesta mentoria es realitzarà sota la supervisió del professorat responsable de l’assignatura corresponent. L’estudiant mentor/a podrà preparar material didàctic complementari al del professorat així com ajudar en la realització d’una activitat a l’aula. Tot i que la mentoria es basa en una total presencialitat, part de les tasques es podran realitzar de manera no presencial, si escau.

L’alumne mentor/a es compromet a estar en contacte permanent amb el professorat així com amb l’alumnat matriculat en l’assignatura, i a entregar un informe final de valoració de la seva activitat.

Aquesta mentoria és doncs una activitat complementaria i mai substitutòria de les activitats docents, d’avaluació i de tutoria del professorat. 

Qui pot ser mentor/a acadèmic?
La mentoria acadèmica va dirigida a l’alumnat de tercer, quart i cinquè curs, en el cas de les dobles titulacions, que tinguin superada l'assignatura objecte de la mentoria.
L’estudiant mentor/a treballarà les següents competències:
-    Capacitat d’organitzar i planificar
-    Comunicació oral i escrita.
-    Habilitats en la gestió de la informació.
-    Resolució de problemes
-    Treball en equip
-    Habilitats interpersonals
-    Iniciativa i esperit emprenedor

En funció de la convocatòria i de les tasques assignades l’alumne podrà reconèixer entre 1 i 3 crèdits (25 hores/ECTS).


TERMINI DE SOL·LICITUD: del dilluns 6 al divendres 17 de febrer de 2023, ambdós inclosos

Cal Realitzar el tràmit amb identificació digital al registre electrònic adjuntant-hi el Formulari de sol·licitud a les activitats de Mentoratge Acadèmic correctament emplenat i signat.

Oferta Activitats de Mentoratge Acadèmic 2n quadrimestre curs 2022/2023

Informe de l'estudiant

Informe tutor/a

Mentoratge Acadèmic