Cursos Preparatoris

Cursos preparatoris per alumnat de nou accés (1r curs)

Els cursos preparatoris que es programen a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) formen part de l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora per primer cop a la Universitat.

Aquests cursos tenen com a objectius principals: millorar els mètodes d'aprenentatge, optimitzar el rendiment en relació als estudis i permetre superar dificultats específiques per seguir amb normalitat una determinada titulació.

La durada dels cursos és des de 15 a 20 hores, i estan adreçats a l'alumnat de nou accés (1r curs) a les diferents titulacions.

Aquests cursos són un servei que ofereix la Universitat a l'alumnat que ho consideri necessari i, en cap cas, no és obligatori cursar-los.

Consulteu la informació de cada curs a continuació.

Període de matrícula: del 14 de juliol a l'1 de setembre de 2023
Horari i aulari: consulteu aquesta graella (pendent actualització)

Del dilluns 4 al divendres 8 de setembre de 2023 - de 15:30 a 19h

Aula C7/029

Programa del curs

Sol·licitud de matrícula

Del dilluns 4 al divendres 8 de setembre de 2023 - de 15:30 a 19h

Aula C5/030

Programa del curs

Sol·licitud de matrícula

Del dilluns 4 al divendres 8 de setembre de 2023 - de 9:30 a 14h

Aula C5/030

Programa curs

Sol·licitud de matrícula

Del dilluns 4 al divendres 8 de setembre de 2023 - de 9:30 a 14h

Lloc: online (el professorat us contactarà per correu)

Programa curs

Sol·licitud de matrícula

Del dilluns 4 al divendres 8 de setembre de 2023 - de 15:30 a 19h

Aula C5/032

Programa curs

Sol·licitud de matrícula