Les raons per venir a la Facultat de Ciències

Les raons per venir a la Facultat de Ciències

Les Ciències han estat una de les disciplines amb més projecció en el darrer quart del segle passat i sens dubte mantindran el seu protagonisme i impacte social en el segle XXI que tot just acaba de començar.

La Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma és pionera en el nostre país en la implementació de diversos estudis relacionats amb els diferents camps de les Ciències i les seves aplicacions. Les titulacions que en aquests moments constitueixen l'oferta docent de la nostra Facultat  cobreixen amb escreix tot l'espectre de les àrees que constitueixen aquest relevant camp científic i permeten obtenir als estudiants que les cursen una sòlida i moderna formació tant en el camp de la recerca com en el de la indústria i la sanitat.

Una mostra d'aquesta capacitació ve donada pel gran nombre d'empreses i centres de recerca en els que els nostres alumnes desenvolupen pràctiques professionals en el darrer any dels seus estudis.