Currículum del degà

Degà de la Facultat de Ciències

Juan Jesús Donaire Benito

Professor Titular d'Anàlisi Matemàtica al Departament de Matemàtiques de la UAB. 

Docència

Ha estat professor de diverses assignatures de Matemàtiques a les Facultats de Ciències, Biociències, Economia i Empresa, Veterinària i a l'Escola d'Enginyeria.

Actualment és professor d'Anàlisi Matemàtica i d'Anàlisi Complexa i de Fourier al grau en Matemàtiques i de Càlcul als graus de Telecomunicacions de l'Escola d'Enginyeria.

Ha participat i ha estat IP de diversos projectes d'innovació docent. També ha impartit diverses conferències sobre l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Recerca

El seu camp de recerca és la teoria de funcions d'una variable complexa i la seva interconnexió amb Processos Estocàstics al pla i a espais de dimensió superior. Concretament s'ha interessat per l'estudi del comportament asimptòtic de les anomenades funcions de Bloch, la seva relació amb les representacions conformes al pla i l'obtenció de propietats de diferenciació en certes classes de funcions contínues.

Ha realitzat estades de recerca a la Technische Universität Berlin, al California Institute of Technology i a la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha participat en diversos projectes de recerca europeus i estatals. Actualment és membre del grup "Anàlisi Real i Complexa i equacions en derivades parcials" que lidera el Dr. Xavier Tolsa.

Selecció de publicacions

  • Donaire, Juan J.; Nicolau, Artur. "Iterates of Blaschke products and Peano curves". International Mathematics Research Notices.  (2022).
  • Donaire, Juan J. "A Shimorin-type estimate for higher-order Schwarzian derivatives". Computational Methods in Function Theory 19 (2019), no. 2, 315–322.
  • Donaire, Juan J. "Removable singularities for analytic functions in the little Zygmund space". Mathematische Zeitschrift 287 (2017), no. 3-4, 967–984.
  • Carmona, Joan Josep; Donaire, Juan J. "Revisiting some properties of the gamma function". Mathematical Proceedings of the Royal Irish Academy 114A (2014), no. 1, 17–35. 
  • Donaire, Juan Jesús; Llorente, José G.; Nicolau, Artur. "Differentiability of functions in the Zygmund class". Proceedings of the London Mathematical Society (3) 108 (2014), no. 1, 133–158.

Gestió

Ha estat coordinador de la Llicenciatura de Matemàtiques (2003-2005), coordinador del doctorat del Departament de Matemàtiques (2007-2009), adjunt als vicerectors de l'àmbit acadèmic (2009-2012), vicerector de Política Acadèmica (2012-1013) i vicerector de Professorat i Programació Acadèmica (2013-2016). Ha participat en la confecció de diversos plans d'estudis com ara Matemàtiques, Estadística, Informàtica o algunes dobles titulacions.

Altres mèrits

  • President de la subcomissió d'acreditació de professorat lector i col·laborador a l'àmbit de Ciències d'AQU (2009-2012).
  • Panel member de l'Acadèmia de Finlàndia.