Associacions professionals i científiques

Associacions i Col·legis Professionals


Els col·legis professionals són fonamentals per a l’adequació de les professions a les necessitats socials. Contribueixen a una millor prestació de serveis professionals i al foment de l'ocupació i l'emprenedoria.

A continuació us deixem un recull de les principals associacions i col·legis professionals que poden ser d’utilitat tant a tots els llicenciats i/o graduats de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat de Ciències, com a altres professionals interessats.


 

 

Ciències Ambientals
                               
Associació Catalana de Ciències Ambientals          

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Institució Catalana de Ciències Naturals    
                                                      
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierrra

Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales   
                                                                


Estadística


Física

 
Geologia              
 

                                                               
Matemàtiques
                        


Nanociència i Nanotecnologia
 


Química
 
Asociación Nacional de Químicos de España
                
Societat Catalana de Química
                
Col·legi Oficial de Químics de Catalunya
                                                      
Real Sociedad Española de Química      
                            
Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears i Associació de Químics  

Associació de Químics de Catalunya 

Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià 

Royal Society of Chemistry